Lipa przy pałacu w Łomnicy / Lime Tree at Łomnica Palace

Na tyłach Dużego Pałacu w Łomnicy rośnie podwójna lipa o masywnym odziomie i wyniosłych pionowych konarach / A double lime tree with a massive trunk and tall upright branches grows behind the Main Palace in Łomnica:

Strona północna:

Źródło: Lipa przy pałacu w Łomnicy / Lime Tree at Łomnica Palace


Podobne wiadomosci:

  • Lipa przy pałacu w Łomnicy / Lime Tree at Łomnica Palace
  • Lipa dla Lancelota / Lime for Lancelot
  • Lipa przy kościele w Niwnicach
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy drukowanie z internetu skanowanie kolor lublin wydruki lublin wielki format skan