Zmiany dotyczące oznakowania pochodzenia miodu

Od 18 kwietnia 2024 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2233).
Zmiana jaką wprowadza omawiane rozporządzenie dotyczy sposobu wskazywania pochodzenia mieszanek miodów. Do tej pory w świetle § 15 pkt 2 rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, w przypadku miodu pochodzącego z różnych państw, możliwym było wskazanie pochodzenia przy zastosowaniu poniższych ogólnych informacji odnoszących się do obszaru UE / spoza UE, w zależności od przypadku:
a) „mieszanka miodów pochodzących z UE” albo
b) „mieszanka miodów niepochodzących z UE”, albo
c) „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE”.
Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, w przypadku miodów pochodzących z różnych krajów obowiązkowym jest wskazanie konkretnych nazw państw, w których miód został zebrany: „W oznakowaniu miodu w opakowaniach podaje się dodatkowo: (…) nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany.”.
Zatem ogólna informacja odnosząca się do obszaru UE/spoza UE w przypadku wskazywania pochodzenia miodów zbieranych na terenie różnych krajów, nie będzie już wystarczająca.
Celem nowych przepisów jest przekazanie konsumentowi pełniejszej informacji w zakresie pochodzenia miodów dostępnych na rynku, która to może istotnie wpływać na decyzję zakupową konsumenta.
???? 22 398 60 79
???? Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉ biuro@food-law.pl

Artykuł Zmiany dotyczące oznakowania pochodzenia miodu pochodzi z serwisu Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego.

Źródło: Zmiany dotyczące oznakowania pochodzenia miodu


Podobne wiadomosci:

  • Zmiany dotyczące nazewnictwa napojów spirytusowych
  • Nasza kolejna wygrana przed NSA! Fałszowanie piwa/miejsce pochodzenia
  • Nasza kolejna wygrana przed NSA! Fałszowanie piwa/miejsce pochodzenia
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy serwis ekspresów serwis ekspresów do kawy w Lublinie drukowanie z internetu