Małopolscy pszczelarze wzorowa organizacja

Co słychać u pszczelarzy małopolskich?

Małopolskie pszczelarstwo to ponad 5000 pszczelarzy zorganizowanych w kilku związkach pszczelarskich, a także niezrzeszonych. Utrzymują oni około 80 000 rodzin pszczelich. Warto docenić ich pracę, bowiem produkty pszczele to zaledwie 10% wartości pracy pszczół. O wiele większą  wartość  ma praca pszczół jako zapylaczek przyczyniających się do wzrostu  plonu większości roślin uprawnych a także do utrzymania różnorodności roślin dziko rosnących.
Niestety ostatnie lata nie są sprzyjające dla pszczół i pszczelarzy.  Walczą oni z  różnymi chorobami jakie ostatnio opanowały z wielkim nasileniem pasieki w całym niemal świecie. Na przykład w USA zginęło 50 -90 % rodzin, podobnie jest w wielu rejonach Niemiec.  Oprócz znanych już chorób w rodzaju nosemozy, czy  warrozy od kilku lat pszczelarze na całym świecie zmagają się  z wirusami atakującymi rodziny.
Wirusów tych w Polsce stwierdzono  już  7, a niektóre z nich jak np. ostry czy chroniczny paraliż pszczół powodują  ogromne straty w pasiekach. Trzeba  też dodać  że  na większość  tych chorób  nie ma  żadnego lekarstwa, a więc pszczelarzom pozostaje tylko profilaktyka zdrowotna pszczół.
Te światowe kataklizmy  nie oszczędzają  także pasiek małopolskich pszczelarzy. W ciągu kilku ostatnich lat  ponieśliśmy także wielkie straty w pogłowiu. Zdarzało się że zagładzie ulegało  w  niektórych pasiekach   30, 50, a nawet ponad 80 %  rodzin .  Oznacza to wielkie straty w produkcji miodu, zapylaniu roślin, a także wzrost wydatków na utrzymanie i odbudowę pasiek.   Pszczelarze nasi nie poddają się jednak.  Wielkim nakładem pracy odbudowują swoje pasieki. Istotną  pomocą są fundusze unijne,  w ramach których refundowany jest zakup leków, matek pszczelich i nowych rodzinek tzw. odkładów.
Kolejnym problemem jest ogromna konkurencja na rynku miodów. Do Polski sprowadzane są rocznie tysiące ton miodu z całego  niemal świata.  Ich niska cena  /np. miodów chińskich, czy słowackich/ powoduje, że konsumenci  nabywają  produkty o niskiej wartości, często  zawierające niedozwolone lub nawet szkodliwe  substancje, lub też fałszowane cukrem czy   inwertami,  albo też zwyczajnie niesmaczne.     Z  wielu  względów  są  one także często  zupełnie nieprzydatne jako  domowe środki lecznicze przeciwko przeziębieniom, chorobom alergicznym itp.
Aby promować lokalną produkcję pasieczną  Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie   wystąpił z wnioskiem o uznanie małopolskiego miodu spadziowego za produkt tradycyjny.  Podobny wniosek złożył Karpacki  Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu odnośnie sądeckiego miodu spadziowego.  Wnioski te  umotywowane merytorycznie i historycznie rozpatrzone zostały  pozytywnie i z dniem 30 stycznia b.r. miody ten zostały wpisane  na krajową listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju  Wsi. Znalazły się tam w towarzystwie takich małopolskich specjałów jak np. oscypek, śliwowica łącka,  bunc, sól wielicka , czy balsam kapucyński.
Zgoda na używanie znaku  „Małopolski Miód Spadziowy – Produkt Tradycyjny”  i „Sądecki Miód Spadziowy” udzielana jest   małopolskim  pszczelarzom ,  którzy spełnić  muszą określone regulaminem wysokie wymogi jakościowe.
Zachęcam zatem  czytelników do poszukiwania tych najlepszych produktów pszczelich. Najlepiej zaopatrywać   się bezpośrednio u zaufanego pszczelarza. Mamy wtedy gwarancję nabycia produktu wytworzonego w najbliższym nam środowisku, co jest bardzo istotne ze względów zdrowotnych, a także wspieramy lokalną produkcje pasieczną  /miód owszem  można importować, ale pszczoły z Chin nie przylecą  zapylać naszych sadów/.
Unikać zaś  należy zwłaszcza  produktów niewiadomego pochodzenia, podejrzanie tanich,  albo też pozbawionych etykiety czy adresu producenta-pszczelarza jakie oferowane są czasem na rynku.

Jan Ślósarz


Podobne wiadomosci:

  • Sądeccy pszczelarze idą na sądową wojnę
  • Sądeccy pszczelarze idą na sądową wojnę
  • Szwedzka organizacja „Etik&Energi”
  • Comments are closed.

    skanowanie Lublin skanowanie lublin wydruki z internetu lublin skanowanie lublin serwis ekspresów naprawa ekspresów Lublin w Lublinie