Ekologia

Napisano 29 czerwca 2022 o godzinie: 9:40

Wymogi związane z deklaracją leżakowania lub dojrzewania napojów spirytusowych

Deklaracja o „starości” – długości leżakowania lub wieku – jest jedną z najbardziej istotnych dla konsumentów informacji, którą można spotkać w znakowaniu napojów spirytusowych. W związku z tym unijne rozporządzenie 2019/787 określa szczegółowe wymogi dotyczące stosowania deklaracji o leżakowaniu lub dojrzewaniu napojów spirytusowych. Niemniej jednak na warunki stosowania takich deklaracji składają się również inne regulacje [...]

Napisano 24 czerwca 2022 o godzinie: 8:00

Dr Agnieszka Szymecka – Wesołowska na konferencji „Od pola do stołu”

Już 30 czerwca br. zapraszamy na konferencję „Od pola do stołu” organizowaną przez Ambasadę Francji, podczas której na temat problemu marnowania żywności będą dyskutować przedstawiciele wielu środowisk zaangażowanych w problem food-waste: producenci i dystrybutorzy żywności, sieci handlowe, organy publiczne, NGO, naukowcy. Spotkanie poprowadzi MARIE CHRISTINE LE GAL, Radczyni ds. Rolnych. W gronie ekspertów znajduje się dr Agnieszka Szymecka – Wesołowska, która [...]

Napisano 16 czerwca 2022 o godzinie: 5:20

Nowe regulacje znakowania wina bezalkoholowego

Sektor wina bezalkoholowego w całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija. Dotychczas nie było szczegółowych regulacji prawnych dotyczących tego rodzaju produktów, w tym ich znakowania. Zmieniło się to jednak wraz z przyjęciem nowelizacji rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych z grudnia 2021 roku, która wprowadziła do [...]

Napisano 15 czerwca 2022 o godzinie: 5:00

Wyspa w galerii handlowej a podłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej

W wyroku z dnia 21 kwietnia 2022 r., WSA w Łodzi uznał, że decyzja organu odmawiająca zatwierdzenia działalności w punkcie gastronomicznym (wyspie znajdującej się na terenie galerii handlowej) z powodu braku podłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej jest niezgodna z przepisami prawa. Wymogi higieniczno-sanitarne dla obiektów stałych oraz dla obiektów tymczasowych i ruchomych określone są w rozporządzeniu [...]

Napisano 11 czerwca 2022 o godzinie: 3:40

Wnioski novel food ws. CBD do uzupełnienia. EFSA wstrzymuje procedurę autoryzacji

W ostatnich dnia cały rynek konopny wstrzymał oddech, ponieważ EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) wydał opinię naukową w sprawie rozpatrywanych wniosków o zatwierdzenie kannabidiolu (CBD) jako dozwolonej nowej żywności[1]. W opinii wskazano bowiem, że naukowcy zasiadający w panelu EFSA mają wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa substancji z uwagi na braki i nieścisłości w dowodach naukowych. Z tego powodu [...]

Napisano 4 czerwca 2022 o godzinie: 1:20

Znakowanie produktów niezawierających dodatku soli?

Rozporządzenie nr 1924/2006 przewiduje możliwość stosowania dwóch rodzajów oświadczeń żywieniowych wskazujących na brak/ brak dodanej soli w produkcie. Oczywiście przy spełnieniu odpowiednich warunków. Tak przykładowo: – stosowanie oświadczenia „NIE ZAWIERA SOLI” (lub każdego innego o takim samym znaczeniu dla konsumenta) jest dozwolone, gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,01 g soli na 100 g. – [...]

Napisano 2 czerwca 2022 o godzinie: 0:40

Kontrola lokali gastronomicznych przez UOKIK

W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poddał kontroli restauracje i bary w  miejscowościach turystycznych. Kontrolą objęto łącznie 360 placówek gastronomicznych (w tym dwie stacje paliw prowadzące działalność gastronomiczną i handel detaliczny), z czego w 178 z nich (49,4%) odnotowano nieprawidłowości. Kontrolę przeprowadziła na zlecenie UOKIK Inspekcja Handlowa. W wyniku kontroli wydano 128 decyzji [...]

Napisano 27 maja 2022 o godzinie: 23:00

Konferencja „Przyszłość Akwakultury”

Eksperci naszej Kancelarii goszczą w Zakopanem na Konferencji „Przyszłość Akwakultury” organizowanej w ramach operacji „Transfer wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii hodowli ryb i innowacyjnych metod przetwórstwa produktów akwakultury w kontekście uwarunkowań rynkowych i potrzeb konsumentów”. Wśród prelegentów wydarzenia znalazł się Daniel Szostek, który wystąpi w panelu „Przyszłość przetwórstwa ryb słodkowodnych w kontekście wyzwań produkcyjnych i [...]

Napisano 26 maja 2022 o godzinie: 22:40

Obecność substancji słodzących, a informacje dodatkowe na etykiecie

W świetle przepisów prawnych obecność w produkcie substancji słodzących wiąże się z obowiązkiem zamieszczenia obok nazwy środka spożywczego informacji „zawiera substancję(-e) słodzącą(-e)” (w przypadku, gdy w produkcie występuje substancja słodząca(-e), ale nie występuje cukier) lub „zawiera cukier (cukry) i substancję(-e) słodzącą(-e)” (w przypadku, gdy w produkcie oprócz substancji słodzącej występuje również cukier). Należy jednak pamiętać, iż w przypadku niektórych [...]

Napisano 25 maja 2022 o godzinie: 22:20

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

Już w tym tygodniu odbędzie się dwudniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Zegrzu, która co roku gromadzi pracowników ośrodków naukowo-badawczych i przemysłu przetwórczego. Jednym z prelegentów XIII edycji wydarzenia będzie Patryk Kalinowski. Prawnik naszej Kancelarii pochyli się nad tematem opakowań środków spożywczych i drugiego dnia Konferencji wygłosi wykład pod tytułem „Rewolucja [...]

skanowanie Lublin skanowanie w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentacji lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy skanowanie lublin