Ekologia

Napisano 28 stycznia 2022 o godzinie: 0:20

Odstępstwa od zasad produkcji ekologicznej

Komentarz odnosi się do prawnie dopuszczalnych odstępstw od ogólnych zasad produkcji ekologicznej oraz szczegółowych warunków ich stosowania. Omawia się w nim wyjątki określone w przepisach obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. rozporządzenia 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz poszczególnych rozporządzeniach wykonawczych do tegoż aktu. Wprowadzenie Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać [...]

Napisano 26 stycznia 2022 o godzinie: 23:00

Wyzwania dla branży mleczarskiej

Gazeta Wyborcza pochyliła się nad wpływem produkcji nabiału na środowisko, sygnalizując potrzebę zwrotu w kierunku rozwiązań ekologicznych. Na temat zmian, jakie w najbliższych latach będzie wdrażać rynek mleczarski w związku z Zielonym Ładem, wypowiedział się Daniel Szostek. Ekspert naszej Kancelarii odniósł się m.in. do kwestii korzyści, ale i kosztów związanych z wprowadzaniem rozwiązań proklimatycznych, a [...]

Napisano 24 stycznia 2022 o godzinie: 20:20

Kolejny sukces FoodLaw: Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety w postępowaniu przed GIS

Z przyjemnością informujemy, że FoodLaw wspierało duży międzynarodowy podmiot działający na rynku suplementów diety w ramach postępowania wyjaśniającego[1] wszczętego przez Głównego Inspektora Sanitarnego ze względu na Uchwałę Zespołu ds. Suplementów Diety, doprowadzając do korzystnego dla Klienta zakończenia. Mimo obecności w produkcie składnika mineralnego w ilości przekraczającej limit wskazany przez organ opiniodawczo-doradczy działający w ramach Rady [...]

Napisano 20 stycznia 2022 o godzinie: 15:00

Będą zmiany w suplementowych przepisach? Raport NIK ws. suplementów diety

18 stycznia 2022 r. został opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o sugestywnym tytule „(Nie)kontrolowane suplementy diety”. Z raportu wynika, że kontrola nad suplementacji diety powinna być istotnie bardziej rygorystyczna. Nie są to jednak puste słowa – pierwsze działania w tym kierunku już obserwujemy. Po wynikach przeprowadzonej przez NIK kontroli możemy spodziewać się, że przedmiotem szczególnej [...]

Napisano 19 stycznia 2022 o godzinie: 13:40

Dwutlenek tytanu (E 171) zakazany!

Dzisiaj zostało opublikowane rozporządzenie[1] zmieniające rozporządzenie ws. dodatków do żywności nr 1333/2008[2], którego efektem jest zakaz stosowania jako dodatku do żywności dwutlenku tytanu (E 171). Zgodnie z rozporządzeniem: do 7 sierpnia 2022 r. żywność wyprodukowana zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 7 lutego 2022 r. może być nadal wprowadzana do obrotu; po 7 sierpnia 2022 r. [...]

Napisano 18 stycznia 2022 o godzinie: 12:20

Opłata za czynności w ramach urzędowych kontroli żywności

Co do zasady każdy podmiot działający na rynku artykułów spożywczych wcześniej lub później napotka kontrolę Inspekcji Sanitarnej. W najkorzystniejszym przypadku taka kontrola nie wykaże żadnych nieprawidłowości. Zdarza się jednak, że podjęte przez inspektorów działania pozwalają na stwierdzenie naruszenia przepisów. Kto jednak pokrywa koszty podejmowanych przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej działań? Odpowiedzią na zadane pytanie jest art. [...]

Napisano 13 stycznia 2022 o godzinie: 5:40

Wykaz 10 zakazanych substancji w przepisach rozporządzenia, nie tylko uchwale Zespołu ds. Suplementów Diety

11 stycznia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności [1]. Wspomniany projekt rozporządzenia jest o tyle istotny, że ustanawia wykaz substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych, w tym suplementów diety. W wykazie tym, analogicznie [...]

Napisano 12 stycznia 2022 o godzinie: 4:20

Korzystny wyrok NSA dla Klienta Food Law – Salmonella w środkach spożywczych

Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do naszej argumentacji w sprawie rzekomego wykrycia Salmonelli w miazdze kakaowej wykorzystanej do produkcji czekolady, kończąc tym samym kilkuletnie prowadzone przez nas postępowanie. W wyroku z 17 listopada 2021 r. NSA oddalił skargę kasacyjną złożoną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wyrok ma duże znaczenie nie tylko dla branży cukierniczej, ale dla [...]

Napisano 11 stycznia 2022 o godzinie: 3:00

Czy masło francuskie zawsze pochodzi z Francji? O znakowaniu produktów spożywczych

Polecamy Państwu najnowszy odcinek podcastu Gazety Wyborczej „8:10″, którego gościem była dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska. Rozmowa dotyczyła aktualnych wymogów dotyczących znakowania żywności oraz zmian, jakich w najbliższym czasie możemy się spodziewać. W ramach rozmowy poruszono kwestie informowania konsumentów o pochodzeniu całego produktu oraz poszczególnych składników i zasady dotyczące znakowania alternatyw mięsa oraz nabiału. Nie zabrakło również [...]

Napisano 7 stycznia 2022 o godzinie: 23:00

Węglowy posmak wina

Każdy produkt spożywczy zostawia ślad węglowy. Zarówno wino sprowadzane z Nowej Zelandii, jak również warzywa zakupione od lokalnego producenta, wiążą się z emisją CO2. O czynnikach wpływających na jej wielkość pisała Gazeta Wyborcza, która o komentarz w sprawie śladu węglowego żywności poprosiła dr Agnieszkę Szymecką-Wesołowską. Ekspertka naszej Kancelarii przypomniała, jakie czynniki składają się na ślad [...]

skanowanie Lublin kopiowanie projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format skanowanie lublin wydruki lublin centrum tanie formaty lublin wielkoformatowe format