Ekologia

Napisano 29 lutego 2024 o godzinie: 5:40

Ważny wyrok dotyczący roślinnych alternatyw dla mleka

Zawiadamiamy o ważnym wyroku dotyczącym roślinnych alternatyw dla mleka.   Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach w dniu 30 stycznia 2024 r. [1] wydał wyrok w sprawie skargi Podmiotu na zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS), uznając skargę za uzasadnioną i uchylając zaskarżone zalecenia pokontrolne. Co ciekawe, przedmiotem skargi były zalecenia pokontrolne, [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

Nowy system notyfikacji GIS

Elektroniczny System Powiadamiania (ESP) prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) umożliwia złożenie powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu niektórych środków spożywczych objętych takim obowiązkiem np. suplementów diety, żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych, czy żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Funkcjonalność systemu uległa istotnej zmianie i na ten moment stwarza wiele praktycznych problemów. Zapraszamy do kontaktu, [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

Nowa wersja królewskiego dekretu belgijskiego dot. roślin

31 stycznia 2024 r. opublikowano nową wersję Dekretu Królewskiego dot. roślin wykorzystywanych w żywności, zwanego „dekretem belgijskim”. Modyfikacja katalogu uwzględnia pominięcie niektórych roślin, które do tej pory były powszechnie wykorzystywane m.in. w suplementach diety. Aktualizacja przepisów będzie mieć istotny wpływ na funkcjonowanie rynku spożywczego, w szczególności sektora suplementowego. Z nową wersją aktu można zapoznać się pod [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

„Najważniejszym – może nie tyle wydarzeniem, ile pewnym procesem – jest poszukiwanie przyjaznych środowisku alternatyw”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Lata Dwudzieste pt. Hello 2024! Zaproszeni eksperci odpowiadają na pytanie: Jakie kluczowe wyzwania nas czekają w 2024 roku w obszarze relacji człowiek – natura oraz jakie były kluczowe wydarzenia w tym obszarze w 2023 r. Swój wkład – wśród innych zaproszonych ekspertów – wniosła także dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, pokazując perspektywę rynku spożywczego. [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

Międzynarodowe Targi Suplementów Diety i Żywności Funkcjonalnej – NutraFood Poland 2024

Już w kwietniu odbędzie się wydarzenie, poświęcone najnowszym trendom i regulacjom w branży suplementów diety. Na Międzynarodowych Targach Suplementów Diety i Żywności Funkcjonalnej – NutraFood Poland 2024, nie mogło zabraknąć i naszej Kancelarii. Nasza ekspertka Alicja Michałowska wystąpi w ramach sesji „Spring Agenda” 16 kwietnia 2024 o godzinie 11:30 Alicja Michałowska wygłosi prelekcję „Dodatki do żywności w [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

Nadchodzi zmiana w wykazie alergenów w Załączniku II do Rozporządzenia 1169/2011

Nadchodzą ważne zmiany w zakresie substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. Na szczeblu unijnym procedowany jest projekt zmiany Załącznika II do Rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności* pod nazwą: „ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… z dnia XXX r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

Dodatki do żywności w galaretce

Warunki stosowania dodatków do żywności ciągle wzbudzają wątpliwości praktyczne. Jak ustalić ich dopuszczalny poziom dla galaretki, która w momencie sprzedaży jest proszkiem? W pierwszej kolejności należy zauważyć, że według rozporządzenia nr 1333/2008 „galaretka” jest klasyfikowana do kategorii numer 16 „Desery”. Trzeba jednak zaznaczyć, że normy regulujące dopuszczalną ilość dodatków do żywności dotyczą produktu gotowego do [...]

Napisano 17 lutego 2024 o godzinie: 15:00

Wyrok NSA z 15.02.2024 r. ważny w kontekście etykiet typu „peel-off”

Zawiadamiamy, że w czwartek, 15 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał rozstrzygnięcie szczególnie ważne w kontekście etykiety ???????????????? „????????????????-????????????”, ????????. ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? / ????????????????????????????????????????, czyli takiej, która zawiera treści zarówno na swojej zewnętrznej stronie, widocznej dla konsumenta, jak i wewnętrznej, która stanie się widoczna dopiero po odklejeniu / rozwinięciu. Do [...]

Napisano 16 lutego 2024 o godzinie: 13:40

Dodatki do żywności w suplementach – zmiany

Opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2024/346, które zmienia załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania dicytrynianu trimagnezu w suplementach diety. Zgodnie z rozporządzeniem zezwolono na stosowanie bezwodnego dicytrynianu trimagnezu jako stabilizatora i środka przeciwzbrylającego w suplementach diety w postaci stałej [...]

Napisano 16 lutego 2024 o godzinie: 13:40

Re(z/w)olucja ws. oświadczeń botanicznych

18 stycznia 2024 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wskazującą na potrzebę podjęcia przełomowych kroków dotyczących oświadczeń zdrowotnych dla substancji botanicznych oraz profili składników odżywczych. W ramach postulatów wskazano konieczność pilnego przeglądu oświadczeń znajdujących się na liście pending oraz odrzucenia oświadczeń o statusie „Finished”, które zostały już ocenione negatywnie przez EFSA. Polecono również Komisji opracowanie wskazówek [...]

skanowanie Lublin drukowanie serwis ekspresów serwis ekspresów Lublin w Lublinie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin skanowanie kolor lublin skanowanie lublin wielki format skan