Ekologia

Napisano 2 grudnia 2022 o godzinie: 19:40

Ograniczenia dla ekstraktów z zielonej herbaty

1 grudnia 2022 r. została opublikowana zmiana rozporządzenia nr 1925/2006[1] wprowadzona przez rozporządzenie nr 2022/2340[2]. Ponownie zmianie uległ załącznik III, który niedawno był modyfikowany w związku z ograniczeniami dotyczącymi monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu. Tym razem limity dotyczą jednak innej substancji – ekstraktów z zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze) i zawartego w nich 3-galusanu (-) [...]

Napisano 30 listopada 2022 o godzinie: 17:00

Błędy w oznakowaniu mięsa i jego przetworów – wyniki kontroli IJHARS

Wyniki kontroli jakości handlowej mięsa i jego przetworów, przeprowadzonej w 2022 r. przez IJHARS pokazują, że ponad 1/5 (22,6%) produktów ma nieprawidłowości w oznakowaniu. Dotyczyły one m.in.: Braku informacji o gatunku mięsa. Użycia niewłaściwej nazwy elementu drobiowego. Niewłaściwie podanego wykazu składników (np. braku wszystkich składników użytych do produkcji, podania składników nie użytych do produkcji, braku [...]

Napisano 30 listopada 2022 o godzinie: 17:00

Dlaczego w Polsce nadal wolno sprzedawać plastikowe kubki i talerze?

Unijny zakaz używania jednorazowych plastikowych sztućców i naczyń nadal nie został wprowadzony. Obok Estonii, Polska jest jednym z dwóch ostatnich państw unijnych, które nie przyjęły żadnych przepisów dotyczących dyrektywy. Termin jej implementacji minął 3 lipca 2021 r. Zakaz używana jednorazowych sztućców, naczyń i słomek do polskiego prawa wdrażać ma jednak nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania [...]

Napisano 28 listopada 2022 o godzinie: 14:20

eForum „Dodatki do żywności i technologie”

W dniach 22-23 listopada braliśmy udział w eForum. Wydarzenie to dwa dni intensywnego szkolenia eksperckiego z możliwością zadawania pytań na czacie. Celem spotkania jest przekazanie unikalnej, eksperckiej wiedzy w formule opartej na konkretnych przypadkach stanowiących szczególne wyzwania dla producentów żywności. Troje z naszych ekspertów pojawiło się na spotkaniu dotyczącym dodatków do żywności i technologii w [...]

Napisano 24 listopada 2022 o godzinie: 9:00

Czy wskazywanie na etykiecie informacji o zanieczyszczeniach krzyżowych alergenami jest obowiązkowe?

Warunki podawania informacji dotyczącej możliwej i niezamierzonej obecności substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji nie zostały do tej pory uregulowane prawnie. Zasadność podawania tej informacji w oznakowaniu produktu wynika m.in. z rozporządzenia nr 178/2002, zgodnie z którym przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo żywności i zdrowie konsumenta, pozwalając konsumentom na dokonywanie świadomego wyboru związanego [...]

Napisano 19 listopada 2022 o godzinie: 2:20

Nieprawidłowości w oznakowaniu przetworów mlecznych i wyrobów mlekopodobnych – wyniki kontroli IJHARS

Wyniki kontroli jakości handlowej przetworów mlecznych i wyrobów mlekopodobnych, przeprowadzonej w 2022 r. przez IJHARS pokazują, że 1 na 10 produktów ma nieprawidłowości w oznakowaniu. Dotyczyły one m.in.: Użycia nazwy nieadekwatnej do składu produktu i procesów technologicznych stosowanych w trakcie produkcji (np. „maślany” na wyrobie niezawierającym masła, „owczy”/„kozi” na serze wyprodukowanym z mleka krowiego, „naturalny” [...]

Napisano 16 listopada 2022 o godzinie: 23:40

Reklama alkoholu w social media – Prezes UOKiK ostrzega przed naruszeniem prawa

Zgodnie   z   ustawą   o   wychowaniu   w   trzeźwości   i   przeciwdziałaniu   alkoholizmowi1 reklama napojów alkoholowych (tj. napojów o zawartości alkoholu powyżej 0,5%) rozumiana jako „publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu [...]

Napisano 10 listopada 2022 o godzinie: 15:40

Ubytek masy netto produktu – wyrok WSA

WSA w Poznaniu wydał wyrok, w którym odniósł się do nurtującej producentów kwestii związanej z naturalnym ubytkiem masy netto produktu. W stanie faktycznym sprawy, WIJHARS zakwestionował produkt w postaci łopatki wieprzowej bez kości, dystrybuowanej w opakowaniach jednostkowych o różnej masie netto. Powodem zakwestionowania mięsa była różnica między faktyczną a zadeklarowaną w jego oznakowaniu masą netto. [...]

Napisano 9 listopada 2022 o godzinie: 14:20

Konferencja „Samorządy Nie Marnują”

  To właśnie dzisiaj rozpoczyna się organizowana przez Federację Polskich Banków Żywności konferencja „Samorządy Nie Marnują”. Wydarzenie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego i dotyczy ograniczenia marnowania żywności. Spotkanie otwiera też dwumiesięczną kampanię edukacyjną. Podczas trwania projektu, będzie można podzielić się najważniejszymi myślami, wynikami badań, a także pomysłami na ograniczenie marnowania żywności na swoim terenie. [...]

Napisano 1 listopada 2022 o godzinie: 3:40

Nowe limity ilości kwasu askorbinowego, askorbinianu sodu i askorbinianu wapnia w tuńczyku

Od dziś, czyli 31 października 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące maksymalnej ilości kwasu askorbinowego, askorbinianu sodu i askorbinianu wapnia w tuńczyku. Do tej pory limit ilości powyższych substancji w tuńczyku określony był jako quantum satis. Od dziś limit ten wynosi 300 mg/kg. Zmiana dozwolonej ilości omawianych substancji w tuńczyku wprowadzona została rozporządzeniem nr 2022/1923[1] zmieniającym część [...]

skanowanie Lublin drukowanie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin naprawa ekspresów odkamienianie ekspresów kawowych skanowanie lublin hempla 4 wydruki lublin centrum