Wyniki kontroli jakości handlowej lodów

W marcu 2024 r. IJHARS podała wyniki kontroli jakości handlowej lodów oferowanych w ramach gastronomii. Spośród skontrolowanych 45 lokali, w 31 (68,9%) stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczy przede wszystkim znakowania produktów.
W trakcie kontroli IJHARS wykryła błędy w wykazie składników, nazwach lodów oraz braki w informacjach dla konsumentów. W przypadku niektórych partii stwierdzono nawet kilka nieprawidłowości, poniżej wybrane z nich:
• niepodanie wykazu składników, w tym substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, w miejscu sprzedaży, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu;
• pominięcie niektórych surowców stosowanych do produkcji lodów np. dekstrozy, rumu, mleka, owoców lub produktów wchodzących w skład składnika złożonego np. „masy lodowej”, „bazy śmietankowej”;
• podanie w nazwie lodów lub wykazie składników nazw zarezerwowanych dla przetworów mlecznych odnoszących się do produktów roślinnych np. „mleko sojowe w proszku”, „masło kakaowe”, „…z masła orzechowego”;
• użycie nieprawidłowej nazwy lodów np. „kefir z (nazwa owocu)”, masło palone z (nazwa składnika smakowego)” z zastosowaniem terminów zarezerwowanych dla przetworów mlecznych, podczas gdy jednocześnie do produkcji kontrolowanych wyrobów zastosowano surowce zawierające tłuszcze roślinne;
• brak użycia właściwej nazwy towaru umożliwiającej poznanie rzeczywistego charakteru produktu np. poprzez podanie nazwy owocu „mango” bez określenia „sorbet” lub poprzez zastosowanie jedynie nazwy fantazyjnej lodów z pominięciem części opisowej;
• wprowadzanie konsumenta w błąd poprzez rozbieżności w nazwie lodów np. na wywieszce zastosowano nazwę „LODY JOGURTOWE”, „CZEKOLADA”, podczas gdy w teczce z listą składników zamieszczono nazwę „LODY O SMAKU JOGURTOWYM”, „LODY O SMAKU CZEKOLADOWYM”;
• zamieszczenie informacji takich jak np. „lody tradycyjne”, „wyłącznie naturalne składniki”, „100% natura”, podczas gdy do produkcji lodów użyto składników wysoko przetworzonych oraz dodatków;
• zamieszczenie w nazwie lodów określeń „cytryna”, „cytrynowe”, podczas gdy do produkcji użyto jedynie aromatu cytrynowego;
• brak zapisu o obecności substancji słodzącej także obok nazw na tablicy z ofertą lodów;
• nieumieszczenie nazwy albo imienia i nazwiska producenta lodów w miejscu bezpośrednio dostępnym dla konsumenta finalnego;
• brak dokumentacji potwierdzającej ekologiczną metodę produkcji w przypadku lodów sprzedawanych jako ekologiczne.
Wyniki kontroli skutkowały 30 decyzjami administracyjnymi nakładającymi kary pieniężne i mandaty karne. IJHARS sugeruje kontynuację kontroli w lokalach gastronomicznych, zwracając uwagę na konieczność przestrzegania przepisów dotyczących informacji dla konsumentów.
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie IJHARS:
W Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego każdego dnia wspieramy podmioty z branży spożywczej m.in. w zapewnieniu zgodności oznakowania produktów. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami!
???? 22 398 60 79
???? Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉ biuro@food-law.pl

Artykuł Wyniki kontroli jakości handlowej lodów pochodzi z serwisu Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego.

Źródło: Wyniki kontroli jakości handlowej lodów


Podobne wiadomosci:

  • IJAHRS opublikowała wyniki kontroli w III kwartale 2012 r.
  • Wyniki kontroli IJHARS opublikowane
  • IJHARS opublikowała wyniki kontroli
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie skanowanie lublin serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy