WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Najbardziej oczekiwane przez samorządy i branżę wodno-kanalizacyjną akty prawne już obowiązują. Dzięki nim łatwiej będzie zarządzać gospodarką ściekową w aglomeracjach. 12 lipca weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, a od dziś obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Tym rozporządzeniem dajemy samorządom jasne i precyzyjne narzędzie pozwalające, wraz z przepisami […]

Źródło: WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH


Podobne wiadomosci:

  • Oczyszczalnia ścieków po modernizacji – Krosno Odrzańskie
  • Nowoczesna metoda oczyszczania ścieków w Gdańsku
  • REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH MOŻLIWA DZIĘKI POIIŚ
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie lublin wydruki lublin centrum tanie wydruki lublin wielkoformatowe format wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin skanowanie lublin hempla 4 wydruki lublin centrum