Pszczelarz wciąż czeka na informacje od ministra rolnictwa

Tadeusz Kasztelan

Pszczelarz Tadeusz Kasztelan dotychczas nie otrzymał informacji, o które występował do ministra Sawickiego, dotyczących udostępnienia dokumentacji dopuszczenia środków ochrony roślin.
W kwietniu WSA orzekł, że są to informacje publiczne i powinny być pszczelarzowi udostępnione.
Żądam w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania udostępnienia pełnej dokumentacji postępowania administracyjnego dopuszczającego do obrotu środki ochrony roślin wymienione we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.01.2011 r. tj. Proteus 110OD, Janus 180FS, Gaucho 600FS i Envidor 240SC (ostatnia pozycja dotyczy zezwolenia R-63/2010 z dnia 07.07.2010 r.).
Nie wywiązanie się z obowiązku udostępnienia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie wystąpieniem na drogę sądową ze skargą na niewykonanie wyroku z dnia 29.09.2011 r. – Sygn. akt II SA/Wa 812/11.
Jednocześnie wzywam Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przestrzegania porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i do wykonywania wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – 7 lipca pismo tej treści skierował do ministra Marka Sawickiego pszczelarz Tadeusz Kasztelan. To rezultat wyroku wydanego w kwietniu br. przez WSA w Warszawie.
Zdaniem Kasztelana, minister nie chce przedstawić dokumentacji, bo jej po prostu nie ma.
Swoje pismo adresowane do Sawickiego pszczelarz skierował też do wiadomości prezydenta, premiera i marszałków obu izb.

Źródło: farmer.plŹródło: Pszczelarz wciąż czeka na informacje od ministra rolnictwa


Podobne wiadomosci:

  • Wg Ministra Rolnictwa w Polsce nie będzie upraw GMO
  • Eksport polskiej żywności wciąż na plusie
  • Informacja w sprawie rolnictwa ekologicznego
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie w lublinie skanowanie lublin skanowanie Lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format skanowanie lublin skanowanie kolor lublin skanowanie lublin wielki format skan