Ochrona orlika grubodziobego

19 czerwca 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu programu ochrony opracowanego dla orlika grubodziobego Aquila clanga. Konsultacje społeczne potrwają do 4 lipca 2015 r. Programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów opracowuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie przyrody. Programy ochrony stanowią syntezę dotychczasowej wiedzy i doświadczeń z ochrony danego gatunku, identyfikują zagrożenia oraz zawierają propozycję działań, jakie należy podjąć w celu poprawy stanu zachowania populacji zagrożonych

Post Ochrona orlika grubodziobego pojawił się poraz pierwszy w Ekogroup.info – Ekologia | Recykling | Energia Odnawialna | Ochrona Środowiska.

Źródło: Ochrona orlika grubodziobego


Podobne wiadomosci:

  • MŚ i GDOŚ zatwierdziły krajowy program ochrony orlika grubodziobego
  • WIOSENNY POWRÓT ORLIKA KRZYKLIWEGO
  • Programy ochrony gatunków chronionych
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin serwis ekspresów serwis ekspresów Lublin w Lublinie tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy