Czy przejęcie zakładu wymaga nowej decyzji zatwierdzającej wydawanej przez Inspekcję Sanitarną?

Zatwierdzenie zakładu wymagane w przypadku fizycznej styczności z żywnością [1] to jeden z kluczowych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności na rynku spożywczym.
Zatwierdzenie to przyjmuje postać decyzji administracyjnej wskazującej podmiot wnioskujący o zatwierdzenie, charakterystykę zakładu i obszar prowadzonej tam działalności.
Jak wynika z kodeksu postępowania administracyjnego [2] jednym z obligatoryjnych elementów decyzji administracyjnej jest wskazanie stron.
Powstaje zatem wątpliwość czy przejęcie zakładu przez inny podmiot wymusza ponowne wystąpienie do Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o zatwierdzenie i ponowne uzyskanie decyzji? Czy może poprzednia decyzja wydana dla innego podmiotu względem danego zakładu może zostać „przepisana” na nowego właściciela?
Odpowiedź na to pytanie jest dosyć skomplikowana. Zgodnie ze stanowiskiem niektórych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych dopuszczalna jest bowiem jedynie zmiana w rejestrze adresata decyzji zatwierdzającej dany zakład, bez wydawania nowej decyzji. Uwzględniając tę praktykę jest to możliwe, o ile nabywca zakładu nie wprowadza w nim jakichkolwiek zmian (tj. prowadzi działalność jak dotychczas). Jest to jednak kontrowersyjna interpretacja przepisów.
Naszym klientom sugerujemy bezpieczniejsze rozwiązanie. Przy zakupie nowego zakładu albo jakiejkolwiek zmianie dotychczasowego zakładu (powierzchni, maszyn, technologii, pracowników, procesów) rekomendujemy każdorazowo wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego miejscowo z uwagi na lokalizację zakładu z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu albo zgłoszenie wdrożonych zmian i potrzebę uzyskania nowej decyzji administracyjnej w tym zakresie.
Warto zatem zweryfikować potrzebę spełnienia ustawowego obowiązku, jeżeli zakupili albo wybudowali Państwo nowy zakład, jak również wprowadzili modyfikacje w dotychczasowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do dyspozycji – odpowiemy na pytania i przygotujemy wymaganą dokumentację tak, aby mieli Państwo pewność dopełnienia wszelkich formalności.
Zapraszamy do kontaktu z Food Law Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego!
[1] art. 61 i art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023.1448)
[2] art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572)
???? 22 398 60 79
???? Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉ biuro@food-law.pl

Artykuł Czy przejęcie zakładu wymaga nowej decyzji zatwierdzającej wydawanej przez Inspekcję Sanitarną? pochodzi z serwisu Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego.

Źródło: Czy przejęcie zakładu wymaga nowej decyzji zatwierdzającej wydawanej przez Inspekcję Sanitarną?


Podobne wiadomosci:

  • Akumulatorowe przejęcie zakazane
  • URE: Przejęcie Energi przez PGE może oznaczać wzrost cen energii
  • Czy „wstrzymanie wprowadzania produktu” to to samo co „wycofanie produktu z obrotu”?
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy serwis ekspresów serwis ekspresów do kawy w Lublinie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin