Działania ochronne na rzecz obuwika pospolitego

W listopadzie i grudniu 2015 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu realizowała działania polegające na wycince krzewów i podrostu drzew (dominujące gatunki: brzoza brodawkowata Betula pendula, leszczyna Corylus avellana, jawor Acer psudoplatanus oraz świerk Picea abies) w granicach rezerwatu przyrody Góra Miłek, na powierzchni 2,83 ha stanowiącej w przeszłości teren dawnego wyciągu narciarskiego. Pozyskana biomasa została usunięta poza teren rezerwatu. Zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 17 kwietnia 2014 r.

Artykuł Działania ochronne na rzecz obuwika pospolitego pojawił się poraz pierwszy w Ekogroup.info – Ekologia | Recykling | Energia Odnawialna | Ochrona Środowiska.

Źródło: Działania ochronne na rzecz obuwika pospolitego


Podobne wiadomosci:

  • Ministerstwo Gospodarki podejmuje działania na rzecz wykorzystania metanu
  • Działania na rzecz ochrony żubra, rysia i żółwia błotnego
  • Szczepienia ochronne lisów w województwie podlaskim
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format kopiowanie skanowanie dokumentacji lublin