Ziele konopi włóknistych jako nowa żywność?

19 listopada 2021 r. NSA wydał wyrok dotyczący zakwalifikowania produktu zawierającego ziele konopi włóknistych jako nową żywność. Główny Inspektor Sanitarny uznał, że z Katalogu Nowej Żywności KE wynika, że historia spożycia Cannabis sativa L., jako żywności przed dniem 15 maja 1997 r. znana jest tylko w odniesieniu do nasion z konopi, oleju z nasion z konopi, mąki z nasion konopi oraz odtłuszczonych nasion konopi. Z tego powodu środek spożywczy zawierający ziele konopi włóknistych (niewymienione w Katalogu) uznany został za nową żywność. Tym samym stwierdzono, że konieczne jest zastosowanie wobec niego procedury uregulowanej w rozporządzeniu nr 2015/2283[1] dotyczącej wprowadzania nowej żywności na rynek Unii Europejskiej. WSA podzielił powyższe stanowisko GIS i utrzymał decyzję organu w mocy.

Następnie sprawa trafiła do NSA, który uznał, że GIS i WSA nie mają racji. NSA podkreślił, że Katalog Nowej Żywności jest zbiorem otwartym i podaje orientacyjne informacje, czy określony składnik wymaga przeprowadzenia postępowania określonego przepisami rozporządzenia nr 2015/2283.

Zdaniem NSA w przedmiotowym przypadku powinna zostać przeprowadzona rekonstrukcja zawartego w Katalogu Nowej Żywności opisu odnoszącego się do rośliny Cannabis sativa L. i na tej podstawie należałoby udzielić odpowiedzi na pytanie czy zawarte w nim wyliczenie jest enumeratywne czy przykładowe. NSA uznał, że z uzasadnienia wyroku WSA nie wynika, aby przeprowadził on powyższą analizę, a stanowisko wyrażone przez GIS i WSA jest arbitralne i dowolne. Brak zbadania powyższej kwestii nie pozwolił na utrzymanie w mocy decyzji GIS i wyroku WSA.

Omawiany wyrok pokazuje, że brak wymienienia danego składnika w Katalogu Nowej Żywności nie stanowi o tym, iż konieczne jest wobec niego przeprowadzenie procedury uregulowanej w rozporządzeniu nr 2015/2283. W takim przypadku należy zbadać szerszy kontekst danej sprawy i zapisy zamieszczone w Katalogu.

Wyrok znajduje się pod linkiem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E63C296895

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 327, str. 1 ze zm.)

Artykuł Ziele konopi włóknistych jako nowa żywność? pochodzi z serwisu Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego.

Źródło: Ziele konopi włóknistych jako nowa żywność?


Podobne wiadomosci:

  • Żywność będzie zawierała THC z konopi. Jest legalizacja
  • Zielone światło dla ziela konopi
  • Nowa „nowa żywność” już niedługo – jakie nieznane smaki pojawią się w UE?
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    drukowanie skanowanie Lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin skanowanie lublin wydruki lublin centrum format lublin wielkoformatowe format