XX BIESIADA U BARTNIKA

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie
Karpacki Związek Pszczelarzy
Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska”
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”
w Nowym Sączu
w Stróżach
PROGRAM KONFERENCJI
organizują w ramach XX BIESIADY U BARTNIKA
w dniu 2 lipca 2011 roku w godz. od 9.30 do 15.00
KONFERENCJĘ na temat:
Miejsce konferencji: siedziba firmy „Sądecki Bartnik” Stróże k/Grybowa.
Uczestnicy konferencji będą mogli nabyć materiały szkoleniowe – aktualne
oraz z lat poprzednich.
9.30 – Prof. dr hab. Ryszard Czarnecki – Moje ćwierć wieku z apiterapią.
– Prof. dr Lionel Segui Gonçalves (Brazylia) – Apiterapia i pszczelarstwo w Brazylii.
– Prof. dr hab. Paweł Chorbiński – Jak skutecznie zwalczać warrozę w rodzinach
pszczelich.
– Krzysztof Kasztelewicz i Kazimierz Sowa – Nasza przygoda z australijską pszczołą.
12.30-13.00 Przerwa kawowa
–Werner Hohl (F&B GesmbH – Austria), dr hab. n. wet. Zbigniew Lipiński –
BeeVital – ekologia w walce z warrozą.
– dr Piotr Jakubowicz Chmara (Ukraina) – Czasowa izolacja matki pszczelej
jako metoda walki z warrozą.
– mgr inż. Michał Morelowski (ProBiocs – Polska) – Doświadczenia z zastosowaniem
probiotycznych preparatów SCD ProBio w gospodarce pasiecznej.
– Jerzy Leśniak (Agro Concept Polska) – Wykorzystanie efektywnych mikroorganizmów
w gospodarce pasiecznej.
– Prof. dr hab. Marek Chmielewski – Higieniczne pozyskiwanie produktów pszczelich.
– Podsumowanie, dyskusja.
Małopolski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Krzysztof Ankiewicz
Pomóżmy pszczołom –
pszczoły pomogą nam
Sądecki Bartnik
Janusz Kasztelewicz

 

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”
Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska”
Karpacki Związek Pszczelarzy
organizują
XX Biesiadę u Bartnika
Serdecznie zapraszamy
PROGRAM BIESIADY
która odbędzie się w dniach 2– 3 lipca 2011 r.
w Stróżach k/Grybowa
2.07.2011 r. SOBOTA
3.07.2011 r. NIEDZIELA
pod honorowym patronatem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego
9.00 Konferencja pszczelarska nt. „Pomóżmy pszczołom – pszczoły pomogą nam”
16.00 Część biesiadna:
– II Ogólnopolski Turniej Pasiek o puchar Sądeckiego Bartnika
– Miodobranie wraz z degustacją
– „Skarbnica zdrowia – miody i produkty pszczele” – prelekcje wygłoszą: prof. dr hab. Ryszard Czarnecki
oraz dr n. med. Arkadiusz Kapliński
– Występ zespołu regionalnego – „Dolina Słomki” ze Stronia
– Występ grupy regionalnej „Echo Jaworza” z Ptaszkowej
– Program folklorystyczny – drużbowie weselni Matuły z Brunar
– Przeboje polskie i światowe w wykonaniu Zuzanny Niedzielskiej
21.30 „Noc św. Ambrożego” – widowisko światła i dźwięku pt. „Robinson na bezludnej wyspie św. Ambrożego”
9.00 Wystawa, kiermasz
9.30 „Bieżące problemy pszczelarstwa” – doc. dr hab. Paweł Chorbiński
10.00 „Zalety i wady pszczoły Karpatki” – hodowca matek pszczelich dr Wasilij Gajdar
10.30 Zespół Szkockich Dudziarzy „Pipes & Drums” z Częstochowy – część I
11.00 Uroczyste otwarcie Biesiady:
– powitanie gości
– wystąpienia oficjalne i wręczenie odznaczeń
– prezentacja najnowszej książki wydawnictwa „Sądecki Bartnik”- albumu pt. „Nie bójmy się pszczół”
– ogłoszenie wyników IV Konkursu Fotograficznego „Pszczoła i jej otoczenie”
12.30 „Apiterapia dziś i jutro”, prelekcja prof. dr hab. Artura Stojko
„Skarbnica zdrowia – miody i produkty pszczele” – prelekcje wygłoszą: prof. dr hab. Ryszard Czarnecki
orazdr n. med. Arkadiusz Kapliński
14.00 Część biesiadna:
– Zespół Szkockich Dudziarzy „Pipes & Drums” z Częstochowy – część II
– Andrzej Grabowski – program kabaretowy
– O PTASZKOWEJ na wesoło – Adam Tokarz
– Kapela Ludowa „Pastuszkowe granie” ze Szczurowej
– Miodobranie wraz z degustacją
– Występ zespołu ludowego „KOWALNIA” ze Stróż
– Pokaz musztry kawaleryjskiej i władania białą bronią – na podstawie scenariusza
do filmu „Bitwa Warszawska 1920 roku”
19.00 Wspólne biesiadowanie przy miodzie pitnym, występ grupy muzycznej „Sweet Dance”
„Biesiada u Bartnika” jest dorocznym, pełnym atra-„Pszczoła i jej otoczenie” oraz wystawa rysunków
kcji świętem producentów i konsumentów miodu. powstałych podczas III „Pleneru Karykaturzystów” i II
W „Miodowej Spiżarni” na naszych gości czekają Pleneru Malarskiego. Zapraszamy również na wernisaż
miody naturalne, miody pitne, kosmetyki wytwo-Krzysztofa Kasztelewicza i Kazimierza Sowy – „Pszczerzone
w oparciu o produkty pszczele i miodowe larstwo australijskie w obiektywie” .
łakocie dla dzieci. Czynne będą punkty gastrono-Na licznych stoiskach nabyć będzie można wyroby
miczne ze specjałami tradycyjnej kuchni regionalnej rękodzieła ludowego i artystycznego oraz poznać kunszt
oraz stoiska z produktami wyróżnionymi znakiem tradycyjnego rzemiosła („ginące zawody”). Na
Poznaj Dobrą Żywność. wyjątkową kolekcję zabytkowych pojazdów zaprasza
Firmowa hurtownia zaopatrzy każdego pszczelarza Józef Gucwa z Bobowej. Zaprezentujemy także ekspom.
in. w: profesjonalny sprzęt, literaturę fachową, zycję wyposażenia i uzbrojenia 1 Pułku Strzelców Podmatki
pszczele i węzę. Prowadzić będzie również halańskich z września 1939 roku.
skup wosku i propolisu.
W „Skansenie Pszczelarskim” prezentowane będą Serdecznie Państwa zapraszając prosimy o przekazanie
ule figuralne – efekty V Pleneru Rzeźbiarskiego, tej informacji pszczelarzom, sympatykom pszczelarstwa,
wystawa prac IV Konkursu Fotograficznego smakoszom miodu i konsumentom produktów pszczelich.

Stróże, 2–3 lipca 2011r.
Biesiada
u Bartnika
XX
PATRONAT MEDIALNY PAR TNERZY
Jan Dzierżon
Dwusetna
rocznica urodzin
„Biesiada u Bartnika” jest dorocznym, pełnym atrakcji oraz wystawa rysunków powstałych podczas III „Pleneru
świętem producentów i konsumentów miodu. Karykaturzystów” i II Pleneru Malarskiego. Zapraszamy rów-
W „Miodowej Spiżarni” na naszych gości czekają miody nież na wernisaż Krzysztofa Kasztelewicza i Kazimierza
naturalne, miody pitne, kosmetyki wytworzone w oparciu Sowy – „Pszczelarstwo australijskie w obiektywie” .
o produkty pszczele i miodowe łakocie dla dzieci. Na licznych stoiskach nabyć będzie można wyroby ręko-
Czynne będą punkty gastronomiczne ze specjałami tra- dzieła ludowego i artystycznego oraz poznać kunszt tradydycyjnej
kuchni regionalnej oraz stoiska z produktami cyjnego rzemiosła („ginące zawody”).
wyróżnionymi znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Na wyjątkową kolekcję zabytkowych pojazdów zaprasza
Firmowa hurtownia zaopatrzy każdego pszczelarza Józef Gucwa z Bobowej. Zaprezentujemy także ekspozycję
m. in. w: profesjonalny sprzęt, literaturę fachową, matki wyposażenia i uzbrojenia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
pszczele i węzę. Prowadzić będzie również skup wosku z września 1939 roku.
i propolisu.
W „Skansenie Pszczelarskim” prezentowane będą ule Serdecznie Państwa zapraszając prosimy o przekazanie tej
figuralne – efekty V Pleneru Rzeźbiarskiego, wystawa prac informacji pszczelarzom, sympatykom pszczelarstwa, sma-
IV Konkursu Fotograficznego „Pszczoła i jej otoczenie” koszom miodu i konsumentom produktów pszczelich.
TERAZ POLSKA
PROGRAM BIESIADY
2.07.2011 r. SOBOTA
9.00 Konferencja pszczelarska nt. „Pomóżmy pszczołom
– pszczoły pomogą nam”
16.00 Część biesiadna:
– II Ogólnopolski Turniej Pasiek o puchar Sądeckiego Bartnika
– Miodobranie wraz z degustacją
– Skarbnica zdrowia – miody i produkty pszczele – prelekcje
wygłoszą: prof. dr hab. Ryszard Czarnecki oraz
dr n. med. Arkadiusz Kapliński – Występ zespołu regionalnego – „Dolina Słomki” ze Stronia
– Występ grupy regionalnej „Echo Jaworza” z Ptaszkowej
– Program folklorystyczny – drużbowie weselni Matuły z Brunar
– Przeboje polskie i światowe w wykonaniu Zuzanny
Niedzielskiej
21.30 „Noc św. Ambrożego” – widowisko światła i dźwięku
pt. „Robinson na bezludnej wyspie św. Ambrożego”
3.07.2011 r. NIEDZIELA
9.00 Wystawa, kiermasz
9.30 „Bieżące problemy pszczelarstwa” – doc. dr hab. Paweł Chorbiński
10.00 „Zalety i wady pszczoły Karpatki” – hodowca matek pszczelich
dr Wasilij Gajdar
10.30 Zespół Szkockich Dudziarzy „Pipes & Drums”
z Częstochowy – część I
11.00 Uroczyste otwarcie Biesiady:
– przywitanie gości
– wystąpienia oficjalne i wręczenie odznaczeń
– prezentacja najnowszej książki wydawnictwa „Sądecki Bartnik”-
albumu pt. „Nie bójmy się pszczół”
– ogłoszenie wyników IV Konkursu Fotograficznego „Pszczoła
i jej otoczenie”
12.30 „Apiterapia dziś i jutro”, prelekcja prof. dr hab. Artura Stojko
„Skarbnica zdrowia – miody i produkty pszczele” – prelekcje wygłoszą:
prof. dr hab. Ryszard Czarnecki oraz dr n. med. Arkadiusz Kapliński
14.00 Część biesiadna:
– Zespół Szkockich Dudziarzy „Pipes & Drums” z Częstochowy – cz. II
– Andrzej Grabowski – program kabaretowy
– O PTASZKOWEJ na wesoło – Adam Tokarz
– Kapela Ludowa „Pastuszkowe granie” ze Szczurowej
– Miodobranie wraz z degustacją
– Występ zespołu ludowego „KOWALNIA” ze Stróż
– Pokaz musztry kawaleryjskiej i władania białą bronią – na podstawie
scenariusza do filmu „Bitwa Warszawska 1920 roku”
19.00 Wspólne biesiadowanie przy miodzie pitnym
– Występ grupy muzycznej „Sweet Dance”
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”
Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska”
Karpacki Związek Pszczelarzy
organizują
która odbędzie się w dniach
2 – 3 lipca 2011 r. w Stróżach k/Grybowa
Serdecznie zapraszamy
XXBiesiadę u Bartnika
pod honorowym patronatem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego

Źródło: XX BIESIADA U BARTNIKA


Podobne wiadomosci:

  • XXI Biesiada u Bartnika
  • Kilka dni temu Biesiada u Bartnika
  • XX Biesiada u Bartnika
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie lublin skanowanie Lublin tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format