ROLA LASÓW W POCHŁANIANIU CO2

Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej minister środowiska prof. Jan Szyszko podsumował ustalenia 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21). Minister podkreślił także, że: Polska będzie dążyła do włączenia do prawa europejskiego uzgodnień z COP21 dotyczących uwzględnienia w redukcji emisji pochłaniania CO2 przez lasy i glebę. Jedno z ustaleń konferencji COP21 dotyczy równoważenia emisji CO2 w drodze wzrostu zalesiania. Ten zapis został wprowadzony do umowy dzięki dużej determinacji polskiej

Artykuł ROLA LASÓW W POCHŁANIANIU CO2 pojawił się poraz pierwszy w Ekogroup.info – Ekologia | Recykling | Energia Odnawialna | Ochrona Środowiska.

Źródło: ROLA LASÓW W POCHŁANIANIU CO2


Podobne wiadomosci:

  • Rola pszczoły w zapylaniu
  • Międzynarodowy Dzień Lasów
  • Rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    kopiowanie skanowanie Lublin skanowanie lublin hempla 4 wydruki lublin centrum tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format