Projekt rozporządzenia w sprawie zawartości substancji niepożądanych

W dniu 2 maja 2012 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach. Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do  przepisów UE wprowadzonych rozporządzeniem Komisji UE nr 277/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającego załączniki I i II dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów i progów podejmowanych działań w przypadku dioksyn i polichrolowanych bifenyli.

Treść projektu dostępna jest tutaj.

Źródło: Projekt rozporządzenia w sprawie zawartości substancji niepożądanych


Podobne wiadomosci:

  • Projekt w sprawie substancji niepożądanych opublikowany
  • Projekt rozporządzenia w sprawie pasz opublikowany
  • Projekt rozporządzenia dotyczący pasz opublikowany
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie skanowanie lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format