Polskie dorzecza zagospodarowane

Rada Ministrów przyjęła plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Dunaju, Dniestru, Pregoły, Świeżej, Niemna, Łaby, Jarftu, Ücker. Dokumenty te stanowią podstawę do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych. Obowiązek przygotowania planów gospodarowania wodami nakłada na kraje wspólnoty Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW 2000/60/WE), jedna z podstawowych regulacji unijnych dotyczących gospodarki wodnej. Zapisy [...]

Źródło: Polskie dorzecza zagospodarowane


Podobne wiadomosci:

  • Polskie górnictwo pilnie potrzebuje nowych technologii
  • Szwedzko-polskie doświadczenia
  • Polskie truskawki wyparły konkurencję z rynku rosyjskiego
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin skanowanie lublin hempla lublin wydruki lublin centrum skanowanie lublin