Opinia EFSA w sprawie MRL dla substancji amisulbrom

W dniu 30 kwietnia 2012 r. EFSA opublikowała opinię naukową w sprawie MRL dla substancji amisulbrom w pomidorach, bakłażanach i sałacie.
Zgodnie z art 6 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, Hiszpania otrzymała wniosek od Nissan Chemical Europe SARL w sprawie określenia nowego MRL (Najwyższe Maksymalne Stężenie Pozostałości) dla substancji aktywnej amisulbrom w pomidorach, bakłażanach i sałacie. Hiszpania zaproponowała podniesienie istniejącego MRL o wartości 0,01  mg / kg do 0,4 mg / kg dla pomidorów i bakłażanów oraz do 5 mg / kg dosałaty.
Hiszpania sporządziła sprawozdanie z oceny zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, który zostało złożone do Komisji Europejskiej i przekazywane do EFSA. Według EFSA dane są wystarczające do stwierdzenia, iż podniesienie MRL do 0,4 mg / kg dla pomidorów i bakłażanów i 4 mg / kg dla sałaty nie spowoduje narażenia zdrowia konsumentów na niebezpieczeństwo. Jednakże, ponieważ procedura oceny nie jest jeszcze sfinalizowana, wnioski zawarte w tej opinii należy traktować jako wstępne.
Tekst opinii dostępny jest tutaj.

Źródło: Opinia EFSA w sprawie MRL dla substancji amisulbrom


Podobne wiadomosci:

  • Opinia EFSA w sprawie substancji Hostazym X
  • Opinia naukowa EFSA w sprawie aromatów
  • Opinia EFSA w sprawie MRL opublikowana
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy zesłańców sybiru lublin wydruki lublin centrum tanie wydruki lublin wielkoformatowe format