Laboratoryjne badania miodu – cennik 2012

Oferta cenowa na badania laboratoryjne dotyczące jakości miodu na rok 2012 (ceny brutto)

Próbka miodu 200 g
Żadna z firm nie umieściła w cenniku badań na obecność dekstryn skrobiowych w miodzie. Fałszerze miodu mogą spać spokojnie i dalej robić miód z pasz dla pszczół…

Sądecki Bartnik
Puławy
1. Oznaczanie zawartości wody
10,00 zł
30,00 zł
2. Oznaczanie przewodności właściwej
15,00 zł
40,00 zł
3. Oznaczanie liczby diastazowej
35,00 zł
100,00 zł
4. Oznaczanie kwasowości ogólnej
15,00 zł
70,00 zł
5. Oznaczanie zawartości glukozy, fruktozy, sacharozy
80,00 zł
180,00 zł
6. Oznaczanie zawartości 5-hydroksymetylofurfuralu
45,00 zł
100,00 zł
7. Identyfikacja odmiany miodu za pomocą analizy pyłkowej
- z udziałem pyłku przewodniego
- bez udziału pyłku przewodniego
120,00 zł
70,00 zł
150,00 zł
 120,00 zł

Pobieranie próbek miodu
Próbka (250 g) przeznaczona do analizy laboratoryjnej powinna wiernie reprezentować całą masę miodu i dlatego przed pobraniem należy cały produkt dokładnie wymieszać. Jeśli miód jest skrystalizowany, próbki pobiera się specjalnym zgłębnikiem. Wwierca się go w miód aż do dna zbiornika, a następnie pobiera próbki z trzech różnych poziomów naczynia — z wierzchu, z części środkowej i części dolnej. Następnie miesza się je dokładnie i ponownie dzieli na próbki po 250 g, z których dwie przekłada się do suchych słoików. Jedną z nich poddaje się stabilizacji przez ogrzewanie we wrzącej wodzie w ciągu 15 minut (chodzi o unieczynnienie enzymów, katalizujących proces hydrolizy cukrów złożonych). Próbka ta przeznaczona jest do badania na zawartość cukrów redukujących oraz sacharozy z melecytozą. Druga próbka (kontrpróba) pozostaje bez zmian i powinna być przechowywana do celów kontrolnych. (Mieczysław Wojtacki)Źródło: Laboratoryjne badania miodu – cennik 2012


Podobne wiadomosci:

  • Zwierzęta laboratoryjne będą mniej cierpiały
  • Projekt rozporządzenia dotyczący badania przedubojowego
  • Projekt rozporządzenia w sprawie badania mięsa opublikowany
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format skanowanie kolor lublin skanowanie lublin wielki format skan wydruki z internetu lublin