Konsultacje Krajowego planu ochrony błotniaka łąkowego

Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie przyrody, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Stanowią one syntezę dotychczasowej wiedzy i doświadczeń z ochrony danego gatunku, identyfikują zagrożenia oraz zawierają propozycję działań, jakie należy podjąć w celu poprawy stanu zachowania populacji zagrożonych gatunków, wraz z opisem sposobu ich wdrażania oraz źródeł finansowania. 15 maja 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu programu ochrony, opracowanego dla błotniaka łąkowego Circus

Post Konsultacje Krajowego planu ochrony błotniaka łąkowego pojawił się poraz pierwszy w Ekogroup.info – Ekologia | Recykling | Energia Odnawialna | Ochrona Środowiska.

Źródło: Konsultacje Krajowego planu ochrony błotniaka łąkowego


Podobne wiadomosci:

  • Krajowy plan działań na rzecz OZE: jest nowy projekt
  • Publiczne konsultacje w sprawie pszczół
  • KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU RYŚ
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie wydruki lublin centrum tanie wydruki lublin wielkoformatowe format wydruki z internetu lublin skanowanie kolor lublin skanowanie lublin wielki format skan