EKOTECH 2010

Blisko 250 wystawców z całego świata, kilkanaście konferencji przyciągnęły 6000 zwiedzających na równolegle odbywających się Międzynarodowych Targach Ekologicznych Komunalnych, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH oraz Międzynarodowych Targach Energetyki ENEX i Odnawialnych Źródeł Energii NOWA ENERGIA w 2010 roku.

Wystawa EKOTECH, co ważne, organizowana jest w regionie, który coraz częściej stawia na ekologię. Na stoiskach firmy oferowały wszystko, co wiąże się z kompleksową i nowoczesną gospodarką odpadami między innymi pojemniki na odpady komunalne i surowce wtórne, prasy hydrauliczne, prasokontenery, młyny do mielenia wykorzystywane w recyklingu czy inne urządzenia umożliwiające bezpieczne i ekonomiczne gromadzenie odpadów. W Targach Kielce prezentowały się przedsiębiorstwa ściśle współpracujące z urzędami gmin i miast oraz zakładami komunalnymi, pomagające w szeregu spraw związanych z oczyszczalniami ścieków i kanalizacji.

EKOTECH W 2010 roku na stoiskach znalazł się szereg ciekawostek. Zaprezentowana została między innymi najnowsza technika utylizacji szkła – implozja. Zapewnia ona przede wszystkim większą wydajność. Odpady szklane nie wymagają wstępnego sortowania ani przygotowywania. Tego typu proces recyklingu to oszczędność czasu i obniżone koszty pracy. Maszyny Krysteline kolportuje firma Metropolis.

Dziękują za wrzucony papier i namawiają do ochrony środowiska. „Gadające kosze” to innowacyjne rozwiązanie, które zaprezentowała firma Juka. Pojemniki mówią różnymi głosami, w zależności od formy, jaką przyjmują. Przechodniów zaczepić może dozorca, pies, biedronka, a nawet delfin. Atrakcyjność formy wyrobów pozwala dodatkowo na wykorzystanie ich jako elementu wystroju np. w aquaparkach, centrach handlowych, placach zabaw, a także w wielu innych miejscach. Kosze najbardziej atrakcyjne są oczywiście dla dzieci, dzięki czemu edukacja ekologiczna przynosi wiele uśmiechu.

EKOTECH Natomiast Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pokazał nowoczesny ambulans pomiarowy Samodzielnego Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK. Jest on jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w kraju. Dzięki zainstalowaniu na samochodzie terenowym specjalistycznej, nowoczesnej, w pełni automatycznej aparatury badawczej daje nieograniczone możliwości prowadzenia badań w zakresie zanieczyszczenia środowiska, natężenia ruchu drogowego czy meteorologii.

Przez trzy targowe dni odbył się również szereg specjalistycznych spotkań branżowych między innymi na temat transferu wiedzy w zakresie zagospodarowywania odpadów elektrycznych i elektronicznych, gospodarki innymi odpadami oraz zanieczyszczenia powietrza.

Patronat nad wystawą EKOTECH objęli Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, Instytut Ochrony Środowiska, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: EKOTECH 2010


Podobne wiadomosci:

  • XII Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH
  • Klastry wspierają ekologię!
  • 2010 Unleashed Dog Spa Interior Design by Square One Interiors
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin plakaty lublin skanowanie dokumentacji lublin