Czy rolnik może upaść?

Oprócz zaproponowanego wyżej rozwiązania, tj. uznania działalności okołorolniczych za działalność rolniczą i zrównanie ich pod względem warunków ubezpieczenia, możliwe byłoby przyjęcie także innej – być może mniej radykalnej – możliwość. Można by mianowicie dokonać trójstopniowego podziału działalności i każdej z nich przyporządkować inną wysokość składki ubezpieczeniowej. Na pierwszym poziomie plasowałaby się działalność rolnicza, na drugim [...]

Źródło: Czy rolnik może upaść?


Podobne wiadomosci:

  • Samowystarczalny rolnik
  • Marian Rak – rolnik najbardziej przyjazny Morzu Bałtyckiemu
  • Ubezpieczenia upraw są dofinansowywane. Dlaczego tylko co trzeci rolnik z nich korzysta?
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    drukowanie skanowanie Lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin zesłańców sybiru lublin serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin