Cechy pszczół użytkowanych w pasiece wędrownej (część 6)

Najważniejszą cechą pszczół, użytkowanych nie tylko w pasiece wędrownej, jest ich miodność. Na właściwość tę sumują się inne cechy, które dla uzyskania wysokiej miodności w pasiece wędrownej mogą być nieco inne, niż w stacjonarnej. Do dobrego wykorzystania wielu obfitych, szybko następujących po sobie pożytków potrzebny jest ciągły rozwój rodzin, wynikający z dużej plenności matek, będącej skutkiem zarówno ich wysokiej kondycji jak i odpowiednich założeń genetycznych. Nie mniej istotny jest wczesny rozwój – pszczoły w pasiece pracującej na wczesnowiosennych pożytkach muszą być w dużej sile już na początku sezonu. Długowieczność pszczół w dobrym wykorzystaniu pożytków też ma niebagatelne znaczenie: pszczoły takie zrobią w swoim życiu więcej, podczas gdy koszt ich wychowu jest taki sam, jak pszczół żyjących krócej… Czytaj całość…


Źródło: Cechy pszczół użytkowanych w pasiece wędrownej (część 6)


Podobne wiadomosci:

  • Cechy pszczół użytkowanych w pasiece wędrownej (część 6)
  • Cechy pszczół użytkowanych w pasiece wędrownej (część 6)
  • Cechy pszczół użytkowanych w pasiece wędrownej (część 6)
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    kopiowanie skanowanie Lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy skanowanie dokumentacji lublin kopiowanie