Ostatnie wiadomości

Carsharing w Polskich miastach?

Tak jak teraz wypożyczamy miejskie rowery już niedługo będziemy mogli wypożyczać samochody. Warszawa jako jedno z pierwszych miast w Polsce rozważa wprowadzenie usługi carsharing. Obecnie trwają rozmowy z firmami. Jak finalnie może działać taka usługa? – Przystąpienie do sytemu carsharing następuje po dokonaniu rejestracji przez użytkownika i wybraniu planu abonamentowego, od tego momentu możliwe jest

Napisano 25 lutego 2017 o godzinie: 1:40

Najwyższy czas na żywność i rolnictwo przyjazne przyrodzie

Komisja Europejska uruchomiła długo oczekiwane konsultacje publiczne na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). BirdLife – międzynarodowa federacja organizacji zajmujących się ochroną przyrody – wzywa do stworzenia systemu produkcji żywności i zrównoważonego rolnictwa, który będzie przyjazny dla przyrody. Obecnie około 35% budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na WPR. W obecnym kształcie umniejsza ona znaczenie środowiska,

Napisano 24 lutego 2017 o godzinie: 0:20

CZYSTE CIEPŁO Z PALIW STAŁYCH W TWOIM DOMU

Stosując dobre praktyki i nowoczesne techniki spalania paliw stałych w swoim domu, dbasz o zdrowie, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza i oszczędzasz pieniądze. Czym ogrzeję dom? Obok ciepła sieciowego, energii elektrycznej, czy z odnawialnych źródeł energii, ciepło dla swojego gospodarstwa domowego możesz uzyskać spalając paliwa, w tym: 1. Paliwa stałe: węgiel kamienny, antracyt, brykiet/pellet węglowy,

Napisano 24 lutego 2017 o godzinie: 0:20

300 bocianich gniazd ma być przeniesionych w bezpieczne miejsca

Do 2020 r. ma być przeniesionych 300 bocianich gniazd ze starych dachów czy niezabezpieczonych słupów energetycznych w bezpieczniejsze dla nich miejsca. Do końca lutego będzie przeniesionych 31 gniazd. Akcja ma pomóc w ochronie bocianów. To jeden z elementów projektu ochrony bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski (cztery regiony: Podlaskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie), który do

Napisano 24 lutego 2017 o godzinie: 0:20

Prawo ochrony przyrody Unii Europejskiej niedostatecznie wdrażane. Jak to zmienić?

Prawo ochrony przyrody Unii Europejskiej niedostatecznie wdrażane. Jak to zmienić? Prezentujemy raport WWF. Ponad połowa obszarów przyrodniczych w Unii Europejskiej jest chroniona wyłącznie na papierze! Wynika to z różnego rodzaju opóźnień w poszczególnych państwach członkowskich. Tą i wiele innych informacji można znaleźć w najnowszym raporcie WWF. Raport ukazuje jak skuteczne wdrożenie dyrektyw, przez Komisję Europejską

Napisano 24 lutego 2017 o godzinie: 0:20

Dłuższy sezon aktywności pszczół i więcej miodu

Zmiany klimatu, w tym – ocieplenie – to dłuższy okres aktywności pszczół i plony miodu większe o ponad pół kilograma z jednego ula w skali roku. Wskazują na to wyniki analiz unikalnego, gromadzonego niemal pół wieku zbioru danych z pasieki pod Wrocławiem. Wyniki analiz przedstawiono w „International Journal of Biometeorology”. Pan Michał Zawilak z Wrocławia

Napisano 8 lutego 2017 o godzinie: 4:20

MYSZOŁÓW NIE TAKI ZWYCZAJNY

Myszołów zwyczajny jest jednym z najliczniej występujących ptaków szponiastych w Polsce. Wbrew polskiej nazwie z pewnością nie jest takim zwyczajnym ptakiem. Myszołów zwyczajny (Buteo buteo) jest gatunkiem w Polsce osiadłym, oznacza to, że towarzyszy nam przez cały rok. Jednak zimą w poszukiwaniu pokarmu koczuje i opuszcza swoje tereny lęgowe. Zazwyczaj nie odlatuje od nich zbyt

Napisano 7 lutego 2017 o godzinie: 3:00

ŻUBRY ZADOMOWIŁY SIĘ W NADLEŚNICTWIE ŻEDNIA

Żubry, które ponad rok temu zostały wsiedlone do Nadleśnictwa Żednia (RDLP w Białymstoku) nie planują przeprowadzki i stale przebywają na tamtym terenie. Ulubioną ostoją stada jest leśnictwo, do którego zostały przywiezione z Puszczy Białowieskiej, i w którym przechodziły okres adaptacji. Obszar zajmowany przez nowe stado obejmuje zarówno kompleks łąk, jak i obszar leśny. W obrębie

Napisano 5 lutego 2017 o godzinie: 0:20

Hello Friend! You are reading this either because you are a beekeeper or you are interested in beekeeping. Hi, we are David and Sheri Burns from Long Lane Honey Bee Farms and Honeybeesonline.com. We are located in East Central-Illinois. Customers drive from many hours a way to purchase hive kits and bees. Why not save [...]

Napisano 5 lutego 2017 o godzinie: 0:20

MOKRADŁA ZMNIEJSZAJĄ RYZYKO KATASTROF NATURALNYCH

90 proc. katastrof naturalnych na świecie wiąże się z wodą. Dla zmniejszania ryzyka katastrof kluczowe są mokradła: doliny rzeczne, torfowiska, starorzecza, nadrzeczne lasy. Rzeki – ze względu na plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych – są najbardziej zagrożonym typem mokradeł w Polsce. Nieodcięte od swej doliny rzeki są kluczowe dla ograniczania skutków powodzi – alarmuje Centrum

skanowanie Lublin kopiowanie wydruki lublin centrum tanie formaty lublin wielkoformatowe format kserokopiarki warszawa wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin