Ostatnie wiadomości

I Love Helping Beekeepers

Hello BeekSquad!


Let me guess, some of you have been at this beekeeping thing for quite some time and you aren’t getting the results that you were hoping for?

Maybe you were wanting to see more honey production or better winter survival.

To the best of your understanding, you’ve been doing what should work, but you’re pulling your hair out in frustration. I started beekeeping almost 30 years ago, so rest assured whatever frustration you are feeling, I’ve felt it too.

To be a good beekeeper it takes time, energy, money, and sheer grit! If beekeeping were easy, everyone would be doing it. Most successful beekeepers didn’t become good at it alone. They learned from others. When we surround ourselves with the right people who can help us develop our beekeeping skills, success comes faster.

Unfortunately, many beekeepers go it alone. I started out that way too, and it was tough and I kept failing. I didn’t know up from down about bees when I first started. It was ugly.

It is believed that 80% of new beekeepers quit during their first year. Of the 20% that are left, 80% of those quit by year 4. That’s alarming. It’s a fact, those with solid mentors hang in there a lot longer and do better.

I’m passionate about helping beekeepers make fewer mistakes and keep healthier bees. I often say in my YouTube videos, „I’m working hard for you!”

Here’s a summary of my efforts to help you:


  1. 3+ YouTube videos a week.
  2. Weekly Livestream Q&A
  3. Response to Many Questions on YouTube
  4. Speak at Clubs and Conferences
  5. Monthly Columnist in Bee Culture Magazine

In addition to these, I also offer a much more in-depth mentorship program, over the last 8 years, known as BeeTeam6. Hundreds of beekeepers have benefited from this mentorship program. I have been tweaking this program every year, and finally this year we have launched a new approach to BeeTeam6 which will better fit the needs of the beekeeper.

This will also allow us to overcome the problem of this program being full all the time with no vacancies. Please take some time and review this mentorship program to see if there is a tier that fits your need to benefit from me mentoring you in beekeeping. I am an E.A.S Certified Master Beekeeper (2010) with decades of beekeeping experience. I hope I can work with you. Here’s the link: CLICK HERE

Are you having trouble finding bees still available for 2024?? We have 3 lbs packages of bees with a mated queen and 5 frame Nucs for sale. Here’s the link:

https://www.honeybeesonline.com/packages-of-bees/

Join Us For Our LIVESTREAM Thursday at 7pm central time. 59 minutes of the most beekeeping fun you can tolerate. We have some giveaways planned and I’ll enjoy answering your questions. Join the Beekeeping Livestream with HEART!! Don’t be lonely, join the BeekSquad community. See you TONIGHT!

Click Here To Join The Livestream

Every Thursday, 7PM Central Time! Mark Your Calendar and Set An Alarm on Your Smart Phone.

Winter-Bee-Kinds & Our Burns Feeders Are Now Available For A Limited Time. CLICK HERE

Our Winter-Bee-Kinds and Burns Bees Feeders can be ordered ONLINE here and shipped or picked up at King Bee, 3750 North IN-59, Rockville, Indiana. (765) 344-1550. Please DO NOT PLACE YOUR ORDER ONLINE if you plan to pick your feeders up. 

NEW VIDEOS

Join me as I walk through some of my hives this winter to see how they are doing, especially the little round hive that could. And below is another video answering which hive is best. Watch my new videos below:Napisano 29 lutego 2024 o godzinie: 5:40

Ważny wyrok dotyczący roślinnych alternatyw dla mleka

Zawiadamiamy o ważnym wyroku dotyczącym roślinnych alternatyw dla mleka.   Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach w dniu 30 stycznia 2024 r. [1] wydał wyrok w sprawie skargi Podmiotu na zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS), uznając skargę za uzasadnioną i uchylając zaskarżone zalecenia pokontrolne. Co ciekawe, przedmiotem skargi były zalecenia pokontrolne, [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

Nadchodzi zmiana w wykazie alergenów w Załączniku II do Rozporządzenia 1169/2011

Nadchodzą ważne zmiany w zakresie substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. Na szczeblu unijnym procedowany jest projekt zmiany Załącznika II do Rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności* pod nazwą: „ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… z dnia XXX r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

Nowa wersja królewskiego dekretu belgijskiego dot. roślin

31 stycznia 2024 r. opublikowano nową wersję Dekretu Królewskiego dot. roślin wykorzystywanych w żywności, zwanego „dekretem belgijskim”. Modyfikacja katalogu uwzględnia pominięcie niektórych roślin, które do tej pory były powszechnie wykorzystywane m.in. w suplementach diety. Aktualizacja przepisów będzie mieć istotny wpływ na funkcjonowanie rynku spożywczego, w szczególności sektora suplementowego. Z nową wersją aktu można zapoznać się pod [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

Nowy system notyfikacji GIS

Elektroniczny System Powiadamiania (ESP) prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) umożliwia złożenie powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu niektórych środków spożywczych objętych takim obowiązkiem np. suplementów diety, żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych, czy żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Funkcjonalność systemu uległa istotnej zmianie i na ten moment stwarza wiele praktycznych problemów. Zapraszamy do kontaktu, [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

Międzynarodowe Targi Suplementów Diety i Żywności Funkcjonalnej – NutraFood Poland 2024

Już w kwietniu odbędzie się wydarzenie, poświęcone najnowszym trendom i regulacjom w branży suplementów diety. Na Międzynarodowych Targach Suplementów Diety i Żywności Funkcjonalnej – NutraFood Poland 2024, nie mogło zabraknąć i naszej Kancelarii. Nasza ekspertka Alicja Michałowska wystąpi w ramach sesji „Spring Agenda” 16 kwietnia 2024 o godzinie 11:30 Alicja Michałowska wygłosi prelekcję „Dodatki do żywności w [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

„Najważniejszym – może nie tyle wydarzeniem, ile pewnym procesem – jest poszukiwanie przyjaznych środowisku alternatyw”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Lata Dwudzieste pt. Hello 2024! Zaproszeni eksperci odpowiadają na pytanie: Jakie kluczowe wyzwania nas czekają w 2024 roku w obszarze relacji człowiek – natura oraz jakie były kluczowe wydarzenia w tym obszarze w 2023 r. Swój wkład – wśród innych zaproszonych ekspertów – wniosła także dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, pokazując perspektywę rynku spożywczego. [...]

Napisano 23 lutego 2024 o godzinie: 23:00

Dodatki do żywności w galaretce

Warunki stosowania dodatków do żywności ciągle wzbudzają wątpliwości praktyczne. Jak ustalić ich dopuszczalny poziom dla galaretki, która w momencie sprzedaży jest proszkiem? W pierwszej kolejności należy zauważyć, że według rozporządzenia nr 1333/2008 „galaretka” jest klasyfikowana do kategorii numer 16 „Desery”. Trzeba jednak zaznaczyć, że normy regulujące dopuszczalną ilość dodatków do żywności dotyczą produktu gotowego do [...]

Napisano 17 lutego 2024 o godzinie: 15:00

Wyrok NSA z 15.02.2024 r. ważny w kontekście etykiet typu „peel-off”

Zawiadamiamy, że w czwartek, 15 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał rozstrzygnięcie szczególnie ważne w kontekście etykiety ???????????????? „????????????????-????????????”, ????????. ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? / ????????????????????????????????????????, czyli takiej, która zawiera treści zarówno na swojej zewnętrznej stronie, widocznej dla konsumenta, jak i wewnętrznej, która stanie się widoczna dopiero po odklejeniu / rozwinięciu. Do [...]

Napisano 16 lutego 2024 o godzinie: 13:40

Dodatki do żywności w suplementach – zmiany

Opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2024/346, które zmienia załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania dicytrynianu trimagnezu w suplementach diety. Zgodnie z rozporządzeniem zezwolono na stosowanie bezwodnego dicytrynianu trimagnezu jako stabilizatora i środka przeciwzbrylającego w suplementach diety w postaci stałej [...]

skanowanie Lublin drukowanie skanowanie lublin hempla lublin wydruki lublin centrum wydruki lublin centrum format lublin wielkoformatowe format wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin