Ostatnie wiadomości

Oświadczenia żywieniowe dotyczące cukrów

Na mocy przepisów rozporządzenia nr 1924/2006 [1] dozwolonych jest kilka oświadczeń żywieniowych dotyczących cukrów, tj.

  • „niska zawartość cukrów”
  • „nie zawiera cukrów”
  • „bez dodatku cukrów” (+ ew. „zawiera naturalnie występujące cukry”)

Stosowanie tych oświadczeń (jak również innych haseł o analogicznym znaczeniu dla konsumenta, np. „bez cukrów”, „sugarfree”, „no added sugar”) jest możliwe jedynie przy spełnieniu przez produkt warunków określonych w załączniku przywołanego rozporządzenia, które różnią się w zależności od brzmienia oświadczenia żywieniowego.

Przykładowo produkt, który nie spełnia warunków dla oświadczenia „nie zawiera cukrów” lub „niska zawartość cukrów” ze względu na zbyt wysoką zawartość cukrów, może zostać oznakowany oświadczeniem „bez dodatku cukrów” (+ informacją dodatkową „zawiera naturalnie występujące cukry”) pod warunkiem, że nie zostały do niego dodane żadne cukry proste, dwucukry ani żadne inne środki spożywcze zastosowane ze względu na ich właściwości słodzące. W kontekście dopuszczalności stosowania oświadczenia „bez dodatku cukrów” warto przeanalizować wykaz składników produktu pod kątem występowania m.in. zagęszczonych soków owocowych czy miodu, które nie będą pozwalały na takie oznakowanie produktu.

Dodatkowo należy pamiętać, że stosowanie oświadczenia żywieniowego musi być zgodne z ogólnymi wymogami dla oświadczeń z rozporządzenia nr 1924/2006 oraz z obowiązkiem rzetelnego informowania oraz zakazem wprowadzania konsumenta w błąd (art. 36 ust. 2 w zw. z art. 7 rozporządzenia nr 1169/2011 [2]). W szczególności producenci powinni uważać, żeby stosując oświadczenia żywieniowe nie sugerować konsumentom, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych (tak art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 1169/2011). Wprowadzającym w błąd byłoby więc oznakowanie soku owocowego oświadczeniem „bez dodatku cukrów”, ponieważ zgodnie z przepisami prawa żywnościowego (rozporządzenie MRiRW ws. jakości handlowej soków i nektarów owocowych [3]) do żadnych soków owocowych nie mogą być dodawane cukry w jakiejkolwiek postaci.

W CPŻ przeanalizujemy dla Państwa produktu możliwość zastosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – zachęcamy do kontaktu z nami!

 

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 9 ze zm.).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).

[3] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 494 ze zm.).

Artykuł Oświadczenia żywieniowe dotyczące cukrów pochodzi z serwisu Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego.

Napisano 13 października 2021 o godzinie: 2:20

Konferencja Plant-Powered Perspectives 2021

Przed nami czwarta edycja Plant-Powered Perspectives 2021, czyli konferencji skupionej wokół rozwoju produktów roślinnych w branży spożywczo-gastronomicznej. Jak co roku nieodłącznym elementem wydarzenia jest panel prawny prowadzony przez ekspertów naszej kancelarii. Tym razem dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska przybliży prawne aspekty tzw. zielonego znakowania oraz opowie o aktualnych i już zapowiedzianych regulacjach dotyczących nazewnictwa produktów roślinnych. Konferencja [...]

Napisano 8 października 2021 o godzinie: 0:40

Zanieczyszczenia krzyżowe – kiedy podawać na etykiecie?

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieją przepisy, które ustanawiałyby obowiązek oraz zasady informowania o zanieczyszczeniach krzyżowych żywności substancjami alergennymi. Pomimo upoważnienia do wprowadzenia przepisów w tym zakresie, Komisja Europejska nie przyjęła aktu regulującego tę kwestię. Aktualnie, zapisy dotyczące zanieczyszczeń krzyżowych traktowane są więc jako informacje dobrowolne. Niemniej, brak przepisów dotyczących informowania o zanieczyszczeniach krzyżowych nie [...]

Napisano 6 października 2021 o godzinie: 0:00

Czy monakoliny będą zakazane w żywności? UE rozważa modyfikację załącznika III do rozporządzenia nr 1925/2006

Po zmianie załącznika III rozporządzenia nr 1925/2006[1] ws. pochodnych hydroksyantracenu, o których pisaliśmy tutaj, Komisja UE podjęła inicjatywę kolejnej nowelizacji wykazu substancji dodawanych do żywności. Tym razem na celowniku pojawiły się monakoliny ze sfermentowanego czerwonego ryżu. Zgodnie z dokumentem „SANTE/10408/2020 CIS (POOL/E1/2020/10408/10408-EN” planowane jest wprowadzenie ograniczeń ws. stosowania monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu do 3 [...]

Napisano 4 października 2021 o godzinie: 23:40

Obowiązkowe oznaczenia na produktach spożywczych wynikające z tzw. dyrektywy plastikowej

Niniejszy komentarz praktyczny odnosi się do szczegółowych zasad stosowania obowiązkowych oznaczeń na kubki na napoje, które są wyprodukowane z tworzyw sztucznych. Wymóg ich stosowania wynika z tzw. dyrektywy plastikowej. Chociaż wciąż trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem tego obowiązku do polskiego prawa (termin na implementację dyrektywy minął już 3 lipca 2021 r.), to szczegółowe zasady stosowania [...]

Napisano 30 września 2021 o godzinie: 22:20

Nowa „nowa żywność” już niedługo – jakie nieznane smaki pojawią się w UE?

Obecnie na poziomie unijnym trwają żywe dyskusje dotyczące treści rozporządzeń zmieniających katalog autoryzowanej nowej żywności tzw. „novel food” (nowelizujących rozporządzenie nr 2017/2470[1]). Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej już niedługo będziemy obserwować na rynku suplementy diety zawierające fruktoboran wapnia albo suszone owoce Synsepalum dulcificum, które poprzez zawartość mirakuliny w „cudowny” sposób czasowo wstrzymują działanie receptorów [...]

Napisano 29 września 2021 o godzinie: 22:00

Ślad węglowy: Co warto wiedzieć?

Zapraszamy do lektury najnowszego wywiadu, którego redakcji Portalu Spożywczego udzieliła dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska. Rozmowa koncentrowała się na śladzie węglowym w sektorze spożywczym. Wspólniczka naszej Kancelarii zwróciła szczególną uwagę na projektowane regulacje prawne, dotyczące informowania o śladzie węglowym, które już niedługo mogą zacząć obowiązywać w Unii Europejskiej, a także wyjaśniła, czym jest greenwashing. Z pełnym wywiadem [...]

Napisano 27 września 2021 o godzinie: 21:20

Zakaz stosowania dwutlenku tytanu (E 171) jest już blisko?

Dwutlenek tytanu, znany również jako dodatek do żywności „E 171” albo wzorem chemicznym „TiO2”, już niedługo może zostać zakazany do stosowania w żywności. Obecnie na poziomie unijnym trwa wymiana poglądów w sprawie nowelizacji załącznika II i załącznika III do rozporządzenia nr 1333/2008[1] uwzględniająca wycofanie tej substancji z listy dozwolonych dodatków. Już jutro – 28 września [...]

Napisano 24 września 2021 o godzinie: 20:20

Procedura w razie odmowy naniesienia znaku jakości zdrowotnej na tuszę – jest już wyrok TSUE

2 września 2021 r. został opublikowany wyrok czwartej izby Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym na wniosek podmiotu ze Zjednoczonego Królestwa – Association of Independent Meat Suppliers, Cleveland Meat Company Ltd, przeciwko Food Standards Agency – Agencji ds. norm żywności w UK (sygn. akt C-579/19)[1]. Rozpatrywana sprawa dotyczyła procedury właściwej w razie odomowy [...]

Napisano 23 września 2021 o godzinie: 20:00

Brytyjskie wymagania importowe

Wielka Brytania wydłużyła terminy wejścia w życie nowych ograniczeń w imporcie żywności. Zmiany dotyczą m.in. dokonywania pre-notyfikacji oraz dostarczania świadectw zdrowia. Termin na wprowadzenie pełnych deklaracji i kontroli celnych pozostaje bez zmian. Szczegółowe informacje podaje Główny Inspektorat Weterynarii na swojej stronie internetowej, którą znajdą Państwo TUTAJ. Artykuł Brytyjskie wymagania importowe pochodzi z serwisu Centrum Prawa Żywnościowego [...]

skanowanie Lublin drukowanie tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy skanowanie kolor lublin wydruki lublin wielki format skan wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin