Zamiast epilogu…

Nie da się pisać książek w nieskończoność i dlatego „Najstarsze Drzewa” można uznać za dzieło zamknięte. A zamiast epilogu:
W Polsce nie ma ani jednej czynnej kopalni uranu. W Polsce nie ma też wcale (albo bardzo niewiele) prywatnych elektrowni/turbinek wodnych, na których, jak wiemy, pracował cały przemysł na tych terenach przed wojną… W Polsce nie ma ani jednej elektrowni jądrowej. A nawet gdyby (?) jej budowa miałaby być czymś słusznym, to czy produkowanie paliwa do niej – z wysoce promieniotwórczej  rudy uranowej – w samym środku trójkąta między Jelenią Górą, Szklarską Porębą i Świeradowem Zdrojem to jest pomysł zdrowy?
26 września 2011 na wniosek firmy European Resources Poland Gmina Stara Kamienica wszczęła postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica.
Decyzję w takiej sprawie, z uwagi na „interes energetyczny kraju”, może podjąć rząd bez uwzględniania opinii mieszkańców.
Jelenia Góra 6.10.2011
Jeleniogórskie Koło Partii Zieloni 2004
Pl. Piastowski 24
58-560 Jelenia Góra
Wójt Gminy Stara Kamienica
Prosimy o wydanie negatywnej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań w sprawie badań złoża uranu w Kopańcu. Prosimy o zakwestionowanie opracowania wpływu na środowisko.
Wniosek o przeprowadzenie tych badań złożony przez firmę komercyjną wskazuje na przygotowania do przyszłej eksploatacji złoża uranu co budzi zrozumiały niepokój. Gmina Stara Kamienica wiąże swoją przyszłość z rozwojem turystyki. Unikalne walory krajobrazowe i przyrodnicze tych terenów, bliskość takich aglomeracji poszukujących usług turystycznych jak Poznań, Wrocław, Berlin, Praga, Wiedeń – dają możliwość takiego rozwoju. Sam fakt prowadzenie badań zagraża  środowisku naturalnemu – zaszkodzi rozwojowi turystyki – kto zechce wypoczywać narażając się na skażenie radioaktywne?
Region nasz świetnie nadaje się do rozwoju tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, biogazowni, geotermii, małych elektrowni wodnych – powinien i może liczyć na wsparcie z budżetu państwa i UE takich projektów, osiągnąć dzięki temu dużą niezależność żywnościową i energetyczną – co w obliczu kolejnych globalnych kryzysów ma ogromne znaczenie.
Przygotowania do eksploatacji złoża jest zapewne związane z propagandą o pożytkach płynących z energetyki atomowej. Ponieważ energia atomowa jest droga, niebezpieczna (awarie, terroryzm, odpady radioaktywne), nieodnawialna, zcentralizowana – zależna od długich generujących ogromne straty linii przesyłowych (nie zapewniająca bezpieczeństwa energetycznego dla naszego regionu) jest to niepożądana technologia, której powinniśmy się przeciwstawiać. 
Ocena wpływu na środowisko badań złóż uranu powinna być wykonana przez faktycznie niezależną firmę posiadającą doświadczenie w ocenie tak niebezpiecznych prac jak odwierty złoża radioaktywnego w terenie zamieszkałym. Proces zlecenia opracowania w tak drażliwej sprawie powinien być całkowicie transparentny z udziałem organizacji społecznych. Badania takie stanowią niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia obywateli.
Opracowanie takie aby było wiarygodne powinno być konsultowane i wykonane z udziałem lokalnych organizacji społecznych, które mogą wnieść cenne informacje. Ceny nieruchomości z powodu prowadzenia badań spadną, w znacznym stopniu zmniejszy się rozwój tych terenów i pogorszy się stan wielu ekosystemów. Ten sam problem dotyczyć może sąsiednich gmin dokąd spływają wody gruntowe narażone na radioaktywne skażenie. 
Region Jeleniogórski rozwija się turystycznie. Rozwój w tym kierunku stoi w sprzeczności z budową kopalni uranu. Apeluje do władz o niedopuszczenie do tak niebezpiecznego i społecznie niepożądanego przedsięwzięcia.
Jerzy Niczyporuk      
Koło Jeleniogórskie partii Zieloni 2004
Fundacja Nemo objects to the report on the environmental impact of investments consisting in search of uranium deposits in the area of’Stara Kamienica in the villages Kopaniec and Kromnów (environmental impact assessment of EKOID on behalf of European Resources Poland).
Fundacja Nemo asks the wójt of Stara Kamienica Mr. Wojciech Poczynek
- to reject the environmental impact assessment of European Resources Poland
- to prevent any activity in favor of the search or exploitation of uranium ore or any other mining activity in the area of Stara Kamienica 
- to follow the recommendations of the Technical University of Wroclaw (Final Report 2004)
- to protect the natural and cultural values of this landscape according the nearby protected nature reserves, the local spaceplan and the Plan Odnowy Miejscowosci Kopaniec na lata 2010 – 2018.
Arguments
The ecological impact assessment of European Resources Poland is not objective, not correct and misleading. It is written as a plea for mining, and it cannot be named an ecological impact assessment.
The company European Resources Poland bought the land around Popiel hill by misleading the landowners. The people who bought the land, said they wanted to buy the land for horses and a hospital for sick children.
The place of the old uranium mine in Kopaniec is still very dangerous according the final report of a co-ordinated research project 2000–2004 by A. Piestrzynski (University of Mining and Metallurgy, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection) about the former uranium mine Kopaniec. Quote: “these impoundments are unprotected and are readily accessible for unauthorized trespassers, and it is still possible to find fragments of uranium ore in the deposited material that contain 0.7% of U. Dispersal of uranium can take place due to erosion and transport by river waters, chemical dissolution by rain waters and migration into groundwaters, and antropogenically, when mining wastes containing uranium are utilized for construction. Floods may acerbate uranium dispersion. Both past and recent field -measurements showed the presence of high radiation levels on the surfaces of the mine dumps.”
Any new drilling or mining activities will increase these dangers and worsen the present situation.
The report of the Technical University of Wroclaw supported by the German ministery of Ecology (Überwindung der Folgewirkungen von Bergbauvorhaben) in 2007 about radioactive pollution in Jelenia Góra district, gives the following recommendations about the uranium mine in Kopaniec:
- Reduction of radiation exposure to a natural level by appropriate technical measures,
- Integration of the site in the natural landscape and adapt to a use for recreation and tourism.
- The rehabilitation works would be carried out by: long-term stability with a multi-layer cover including re-greening. Creating and coordinating an environmental monitoring system by the local authorities.
Quote: “The mining site in Kopaniec has high priority from a radiological point of view.”
Concerning public health and protection of landscape/nature, local authorities should follow these recommendations.
Because uranium ore emits radon gas, the health effects of high exposure to radon is a particular problem in the mining of uranium; significant excess lung cancer deaths have been identified in epidemiological studies of uranium miners. All radiation is cumulative, every small amount of radiation you get adds to your susceptibility to cancer. Even the searches will lead to unacceptable pollution of soil, water and air. A huge amount of ore would need to be mined to produce small amounts of uranium. This means complete destruction or the precious natural and historical landscapes of the foothills of Izery Mountains and the villages Kromnów, Kopaniec and Chromiec.
Not only mining and pollution causes problems, but also the heavy transport, dust, noise, light will cause problems in a much bigger area. The whole area of gmina Stara Kamienica will get the atmosphere of an industrial area. The community of Stara Kamienica will have no profit of the mines, because the technical
workers will come from far away, and the damage will be bigger than the income. For sure a concession for (the preparation of) uranium mining will cause a concession for the Pol Skal plans for digging leucite in Mala Kamienica, because uranium and leucite are linked to each other and Pol Skal is waiting for any opportunity to obtain a concession.
The planned mining area in Kopaniec (Popiel) is just on the border on valuable protected nature reserves (Natura 2000, protected birds zone). The researches and the mining will cause enormous damage to these nature reserves. 
The planned mining areas are very near villages. The social impact on the local community will be most harmful and lead to social, mental and health problems.
The local council and government of Stara Kamienica decided that the destination of the villages near Izery Mountains (Kromnów, Kopaniec, Chromiec, Antoniów, Mala Kamienica, Miedzylesie etc.) would be focused on the development of health tourism (luftkurort), nature tourism, culture/nature/landscape protection, ecological farming. This decision was formally worked out in the local space plan and the detailed Plan Odnowy Miejscowosci Kopaniec na lata 2010 – 2018. In no way mining activity fits in these plans.
Old people in the villages have lively and traumatic memories to the old uranium mines. Many people died because of these mines or got ill. New uranium mines will open old wounds and the impact on the community will be traumatic again. 
All new economic activities around the planned mining area (Osada Kopaniec, artist colony Kopaniec, cultural centre Kromnów, Nemocentre, all agrotourist facilities and ecofarming) will disappear because of mining activities. The whole area will be changed into a new black triangle.
Mining companies as Pol Skal and European Resources Poland are vehicles of foreign investors. Poland should be proud of her cultural heritage and not sell out valuable cultural landscapes and nature reserves to foreign investors.
In Poland there are no uranium mines. Uranium mining in Stara Kamienica does’nt fit in the Polish policy concerning uranium.
Peter Spruijt, Fundacja Nemo / Nemo Vrije Wandelaars

„(…) uważamy zdecydowanie, że idea budowy dużej komercyjnej kopalni uranu w Polsce nie ma szans, biorąc pod uwagę obecnie znane występowania mineralizacji uranowej.”
[Andrzej Solecki, Wojciech Śliwinski, Irena Wojciechowska, Dagmara Tchórz-Trzeciakiewicz, Piotr Syryczyński, Marzena Sadowska, Bartosz Makowski, RAPORTY Z PRAC ZAMAWIANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA. Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych, „Przegląd Geologiczny”, vol. 59, nr 2, 2011]

Źródło: Zamiast epilogu…


Podobne wiadomosci:

  • Zamiast epilogu
  • Zamiast epilogu…
  • W wędlinach woda zamiast mięsa!
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie w lublinie skanowanie lublin skanowanie Lublin skanowanie kolor lublin wydruki lublin wielki format skan wydruki z internetu lublin projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format