Wzgórze Kościuszki / Kosciuszko Hill (dawniej/formerly Kavalierberg), Jelenia Góra

[Larix]

„W roku 1778 rozebrano stojącą tu od dawna szubienicę i na jej miejscu generał Favrat (Faurat) wzniósł bastion z nadszańcem, zwanym kawalerem, od którego szczyt wziął nazwę. Kilka lat wcześniej burmistrz Johann Christoph Schonau (1727-1802) podjął (nieudaną) próbę założenia na południowym zboczu hodowli winorośli i morwy. Ponieważ fortyfikacja nie odegrała żadnej roli w wojnie o sukcesję bawarską, już w 1779 roku burmistrz Schonau mógł przystąpić do realizacji projektu stworzenia na wzgórzu publicznego parku: wytyczono ścieżki, wyeksponowano skałki, dosadzono drzewa i krzewy, urządzono punkty widokowe, zbudowano altanki. U stóp wzgórza mieszczanie zaczęli zakładać ozdobne ogrody i wznosić letnie domy. Po 1794 ułożono kamienne schody na szczyt. Na północnym zboczu burmistrz ustawił tzw. piramidę, pomnik upamiętniający jego żonę, Friederike Helene Schonau (z domu Jäger), która była wielką propagatorką upiększania krajobrazu. Na szczycie powstała ośmioboczna altana, na zboczach kolejne restauracje, piwiarnie i winiarnie, m. in. w połowie XIX w. nad specjalnie wykutymi lochami stanęła najsławniejsza, Felsenkeller”…
[za Słownikiem geografii turystycznej Sudetów, red. Marek Staffa, t. 4 Kotlina Jeleniogórska, s. 502-503]

[Fagus]

[Fagus]
[Fagus]

[Fagus]

[Quercus]
[Thuja]

[Acer]

„Po śmierci burmistrza w roku 1806 wdzięczni mieszkańcy ufundowali mu pomnik w postaci niskiej kolumny na postumencie. Kolumnę zdobiły płaskorzeźby tańczących muz i stosowny napis” [ibid., s. 503]

Dzisiaj park jest częściowo zadbany, częściowo nie, ale ogólnie rzecz biorąc w kondycji nie najlepszej – znać wyraźnie brak ręki autentycznego gospodarza, ogrodnika miejskiego, który musiałby być realną osobą, a nie bezosobowym empidżikej… / Today the park is partly tended, partly not, but its overall condition is not too good – there is clearly a lack of a genuine caretaker here, a city gardener, who would have to be a real person rather than an impersonal public utility…  
Poza tym park ma wielki potencjał – taki obszar w samym środku dużego i rozrastającego się ośrodka to skarb. Warto by go odpowiednio wykorzystać – z czego przykład wziąć by można oczywiście od poprzedników, kiedy to Wzgórze Kawalera było tętniącym życiem kompleksem wypoczynkowo-kulturalnym… / Besides, the park has great potential – such an area in the middle of a large and growing conurbation is a treasure. It would be worth capitalising on this – an example of which could be taken from our predecessors, during whose times Kavalierberg, as it was then known, was a vibrant leisure-and-entertainment complex… 
Z podziękowaniami dla Zbyluta i jego przemiłej towarzyszki / Special thanks to Zbylut and his charming companion.

Źródło: Wzgórze Kościuszki / Kosciuszko Hill (dawniej/formerly Kavalierberg), Jelenia Góra


Podobne wiadomosci:

  • Jelenia Góra, w tle Wzgórze Krzywoustego (Hausberg) z wieżą widokową
  • Wzgórze Kościuszki (dawniej Kavalierberg), Jelenia Góra
  • Jelenia Góra (Hirschberg), ul. 1 Maja
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin skanowanie dokumentacji lublin projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format