Wyrok TSUE w sprawie obrotu nasionami

W dniu 12 lipca 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-59/11 dotyczącej obrotu materiałem siewnym. Sprawa dotyczyła m.in. dyrektywy 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym, która wprowadza obowiązek uprzedniej akceptacji odmian nasion w jednym lub więcej Państwach Członkowskich UE.

Trybunał stwierdził, że sporne przepisy nie naruszają zasady równego traktowania, wolności prowadzenia działalności gospodarczej i swobodnego przepływu towarów, a także  zobowiązań UE wynikających z ITPGRFA (International  Treaty on Plant Genetic  Resources for Food  and Agriculture).
Pełna informacja prasowa w sprawie wyroku dostępna jest tutaj.

Źródło: Wyrok TSUE w sprawie obrotu nasionami


Podobne wiadomosci:

  • Wyrok TSUE w sprawie czeskiego masła
  • Sąd TSUE wydał wyrok w sprawie Budvaru
  • TSUE wydał wyrok dotyczący alkoholu winnego
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin plakaty lublin skanowanie dokumentacji lublin