Więcej z pasieki

Intensyfikacja produkcji w pasiece

Efektywność gospodarowania w pasiece interesuje wszystkich hodowców pszczół – tych małych tzw. hobbystów jak i dużych producentów.

Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na efektywność, jest poziom produkcji czyli kilogramy produktu uzyskane z jednej rodziny. Produkty te, po sprzedaży i odliczeniu kosztów, pozwolą zadecydować o stronie ekonomicznej..

Czynnikami decydującymi o poziomie produkcji są;

- baza pożytkowa

- wiedza i umiejętności hodowcy

- nakłady inwestycyjne

- klimat i pogoda

Na w / w czynniki, oprócz pogody, pszczelarz ma wpływ..

Znajomość specyfiki klimatu tj. czas trwania okresu zimowego, czas wegetacji roślin – pozwoli podjąć właściwe decyzje o sposobie gospodarki pasiecznej.

Dobra lokalizacja pasieki, znajomość ilości rodzin pszczelich w danym miejscu, analiza bazy poużytkowej – to droga do wysokiej produkcji w pasiece.

Wartość użytkowa pogłowia pszczół, dopasowania odpowiedniej populacji, dbałość o zdrowotność i kondycję pszczół zależą w dużej mierze od pszczelarza.

Utrzymanie pasieki w dobrej kondycji i w stanie wolnym od chorób wymaga od pszczelarza umiejętności zapobiegania chorobom, a w razie potrzeby ich skutecznego zwalczania.

Wyróżnia się dwa sposoby prowadzenia gospodarki pasiecznej;

- intensywny

- ekstensywny

Sposób intensywny polega na maksymalnym wykorzystaniu rodzin pszczelich prze prowadzenie gospodarki wędrownej i wykorzystaniu pszczół do produkcji – oprócz miodu –

Innych produktów jak min. pyłek, odkłady.

Drugi sposób to stacjonarna hodowla pszczół o małej wydajności.

Oba te sposoby różnią się między sobą poziomem produkcji i nakładami.

Jak wiadomo, pasieka prowadzona intensywnie, wymaga dużych nakładów finansowych – poziom produkcji zależy od poziomu zainwestowanych środków. Czynnikiem kształtującym poziom produkcji jest sam pszczelarz, który swoją wiedzą i doświadczeniem rozwiązuje problemy dotyczące wydajności produkcji pasiecznej jak; zapewnienie dobrych pożytków, wydajnych pszczół oraz efektywnego sprzętu.

Poziom produkcji związany jest z efektywnością gospodarowania. Wysoka i dobrze sprzedana produkcja, powinna dać zysk, którego jakąś część można przeznaczyć na wyposażenie pasieki w nowoczesny sprzęt..

Wybranie dróg intensyfikowania produkcji zależy od pszczelarza i dokładnego prowadzenia analizy opłacalności produkcji.

Reasumując; Droga do sukcesu nie jest usłana różami i nie jest też słodka jak miód.

A może by tak wezwać na pomoc ‘Miodopłynnego’ św. Ambrożego, patrona pasiek i pszczelarzy, który pierwszy nazwał pszczołę ‘ robakiem bożym’, a pszczelarzy ‘ chłopską arystokracją’.

Wszystkim pszczelarzom życzę; zdrowia, wielkiego miodobrania i pełnej kasy o każdej porze roku.

Zofia Gradoś


Podobne wiadomosci:

  • Ocena wydajności pożytków dla pasieki wędrownej. Pożytki wiosenne (część 4)
  • Ocena wydajności pożytków dla pasieki wędrownej. Pożytki wiosenne (część 4)
  • Dłuższy sezon aktywności pszczół i więcej miodu
  • Comments are closed.

    skanowanie Lublin drukowanie wydruki lublin centrum tanie wydruki lublin wielkoformatowe format tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format