Warto dbać o owady zapylające

Zapylanie nie tylko wpływa na plonowanie roślin, ale znacząco poprawia
jakość uzyskiwanego plonu. Nie można zapominać, że blisko 80% naszej
flory to rośliny owadopylne. Wśród nich są takie, których plon
uzależniony jest wyłącznie lub prawie wyłącznie od owadów np. gryka,
lucerna czy słonecznik, wiele gatunków drzew owocowych i warzyw. Ocenia
się, że 1/3 produktów spożywanych przez człowieka jest zależna
bezpośrednio lub pośrednio od zapylania przez owady.
Z wyników badań
dotyczących wpływu owadów zapylających na gospodarkę rolną, wynika, że
wartość plonów uzyskiwanych corocznie dzięki zapylaczom wynosi w
Stanach Zjednoczonych nawet do 15 mld dolarów, zaś w krajach Unii
Europejskiej blisko 5 mld euro. W Polsce szacuje się, że same straty
plonu nasion rzepaku z tytułu zatruć owadów zapylających wynoszą około
40 mln złotych rocznie. Wiedza na temat roli owadów zapylających oraz
korzyści, jakie można osiągnąć dzięki ich ochronie pozwoli rolnikom na
stosowanie w przyszłości odpowiednich środków i technologii ochrony
roślin… Czytaj więcej…

Źródło: Warto dbać o owady zapylające


Podobne wiadomosci:

  • Chrońmy owady zapylające
  • Jak dbać o siebie i o naturę?
  • Rodzice nie potrafią dbać o bezpieczeństwo swoich dzieci
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin plakaty lublin skanowanie dokumentacji lublin