TSUE wydał wyrok dotyczący alkoholu winnego

Opublikowano wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (czwartej izby) z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ED & F Man Alcohols Ltd przeciwko Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor). Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Conseil d’État – Francja. Sprawa C-669/11.

Treść wyroku dostępna jest na razie wyłącznie w języku francuskim – tutaj.

Źródło: TSUE wydał wyrok dotyczący alkoholu winnego


Podobne wiadomosci:

  • Sąd TSUE wydał wyrok w sprawie Budvaru
  • Wyrok TSUE w sprawie czeskiego masła
  • Wyrok TSUE w sprawie obrotu nasionami
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin