Rozporządzenie w sprawie wina weszło w życie

16 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 315/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (Dz.U.UE L z dnia 13 kwietnia 2012 r.).
Rozporządzenie dotyczy m.in. win objętych chronioną nazwą pochodzenia „Douro” i chronionym oznaczeniem geograficznym „Duriense”, którym towarzyszy określenie „colheita tardia”, czy też  określenia tradycyjnego „vino generoso”.

Źródło: Rozporządzenie w sprawie wina weszło w życie


Podobne wiadomosci:

  • Nowe rozporządzenie dotyczące produktów mięsnych wędzonych weszło w życie
  • Weszło w życie rozporządzenie dotyczące urzędowej kontroli żywności
  • Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznej wchodzi w życie
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie w lublinie skanowanie lublin serwis ekspresów serwis ekspresów do kawy w Lublinie projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin