Przygotowania kolejnych planów zadań ochronnych w Wielkopolsce

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przystępuje do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Nadnoteckie Łęgi PLB300003, Wielki Łęg Obrzański PLB300004, Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005, Dolina Kamionki PLH300031, Dolina Mogielnicy PLH300033. Nadnoteckie Łęgi Ostoja położona jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Obejmuje dolinę Noteci między miejscowościami Wieleń i Ujście. W 90% obszar zajmują torfowiska niskie pokryte zalewowymi łąkami. Ostoja Nadnoteckie Łęgi pokrywa się częściowo z obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci

Post Przygotowania kolejnych planów zadań ochronnych w Wielkopolsce pojawił się poraz pierwszy w Ekogroup.info – Ekologia | Recykling | Energia Odnawialna | Ochrona Środowiska.

Źródło: Przygotowania kolejnych planów zadań ochronnych w Wielkopolsce


Podobne wiadomosci:

  • Realizacja zadań ochronnych i działań ochronnych w województwie lubuskim
  • Wilk w Wielkopolsce
  • Nasi zachodni sąsiedzi mają problem z realizacją ambitnych planów
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy serwis ekspresów serwis ekspresów Lublin w Lublinie