Projekt zmiany rozporządzenia dot. systemów jakości żywności

W dniu 5 lutego 2013 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Treść projektu dostępna jest tutaj.

Źródło: Projekt zmiany rozporządzenia dot. systemów jakości żywności


Podobne wiadomosci:

  • IJHARS o nowych przepisach dot. systemów jakości żywności
  • Projekt rozporządzenia w sprawie żywności przywożonej z zagranicy
  • Projekt rozporządzenia dotyczący wykazu żywności przywożonej z zagranicy
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie wydruki z internetu lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin