Polskie przepisy bezpieczeństwa jądrowego zgodne z prawem europejskim

Polska wdrożyła w terminie dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych. Dokonano tego w drodze nowelizacji ustawy Prawo atomowe, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. W Prawie atomowym zostały sformułowane przepisy regulujące wymagania bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, zasady postępowania z materiałami jądrowymi i wypalonym paliwem oraz wymogi ochrony radiologicznej ludności i [...]

Źródło: Polskie przepisy bezpieczeństwa jądrowego zgodne z prawem europejskim


Podobne wiadomosci:

  • Konsultacje transgraniczne programu jądrowego
  • Rozpoczynają się konsultacje społeczne wpływu programu jądrowego na środowisko
  • Minister skarbu: Polska prowadzi inwestycje prowęglowe o wartości 20 mld zł. To warunek naszego bezpieczeństwa energetycznego
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie wydruki z internetu lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format skanowanie dokumentacji lublin