Pasieka dydaktyczna

Pasieka dydaktyczno-doświadczalna MODR

Pasieka powstała w 1990 roku na terenach należących do gospodarstwa Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach i pozostaje tam do dziś. Pasieka liczy około 30 rodzin pszczelich. Na tej bazie prowadzone są obserwacje i doświadczenia dotyczące sprzętu pszczelarskiego, jakości matek pszczelich, pożytków, zwalczania chorób itd. Głównym zadaniem pasieki jest prowadzenie praktycznego szkolenia pszczelarzy.

Pasieka jest corocznie odwiedzana przez liczne grupy pszczelarzy z kraju i zagranicy, młodzież szkól rolniczych a także zainteresowanych pszczelarzy, wobec których świadczone jest indywidualne doradztwo teoretyczne i praktyczne. Utrzymywany jest stały kontakt ze związkami pszczelarskimi, instytutami naukowymi (Akademia Rolnicza w Krakowie, Instytut Sadownictwa w Puławach, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt) i innymi instytucjami związanymi z pszczelarstwem.


Wszelkich informacji z zakresu pszczelarstwa udziela Dział Ekologii i Ochrony Środowiska, tel. 012 285 21 13 wew. 25,39, email:ekologia@modr.pl


Podobne wiadomosci:

  • Pasieka Wędrowna MIODZIO
  • Pasieka wędrowna od lipca do jesieni (część 9)
  • Pasieka wędrowna od lipca do jesieni (część 9)
  • Comments are closed.

    skanowanie Lublin kopiowanie tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy skanowanie lublin skanowanie lublin