Odpady w Dolinie Radości

Dolina Radości to cenny krajobrazowo i przyrodniczo teren, chroniony jako Trójmiejski Park Krajobrazowy. Zniszczeń dokonano poprzez nawiezienie znacznej ilości piasku i zasypanie podmokłego drzewostanu, który stanowi siedlisko przyrodnicze łęgu olszowego. Przeprowadzone prace naruszają obowiązujące na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakazy dotyczące zmiany rzeźby terenu, zmiany stosunków wodnych oraz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ma nadzieję, że podjęte działania umożliwią zachowanie tego cennego i chronionego terenu. Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku

Post Odpady w Dolinie Radości pojawił się poraz pierwszy w Ekogroup.info – Ekologia | Recykling | Energia Odnawialna | Ochrona Środowiska.

Źródło: Odpady w Dolinie Radości


Podobne wiadomosci:

  • Zamień odpady na kulturalne wypady
  • I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGISTYKI ODZYSKU – ODPADY
  • Wyższa norma emisji spalin. Czy kierowcy mają powody do radości?
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format serwis ekspresów naprawa ekspresów Lublin w Lublinie kopiarki