Odnawialne źródła energii w Unii Europejskiej

W 2010 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w Unii Europejskiej wzrósł do 12,4 proc. ? wynika z badań Eurostatu. W roku 2009 udział ten wyniósł 11,7 proc., a w roku 2008 ? 10,5 proc. Największy udział OZE w całkowitym zużyciu energii w 2010 r. miały Szwecja (47,9 proc.), Łotwa (32,6 [...]

Źródło: Odnawialne źródła energii w Unii Europejskiej


Podobne wiadomosci:

  • Niezależność energetyczna Unii dzięki OZE
  • Alternatywne źródła napędu
  • Niezależność energetyczna UE dzięki węglowi i odnawialnym źródłom energii
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format skanowanie lublin tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy