NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ MINISTRÓW

Rząd przyjął projekt nowych zasad poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Celem zmian jest przyspieszenie i ułatwienie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Tylko jedna koncesja Nowe przepisy wprowadzają tylko jedną koncesję – na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża. Zastąpi ona trzy obecnie istniejące: poszukiwawczą, rozpoznawczą […]

Źródło: NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ MINISTRÓW


Podobne wiadomosci:

  • PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE PODPISANE PRZEZ PREZYDENTA RP
  • Zmiana ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach
  • Projekt dotyczący składowania CO2 (CCS) został przyjęty przez Radę Ministrów
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie drukowanie z internetu wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin skanowanie lublin