Nie Znikaj

Projekt „Nie znikaj” poświęcony jest zagadnieniu bioróżnorodności.

Choć słowo „bioróżnorodność” jest stosunkowo młode, to robi obecnie prawdziwą karierę. Niestety przyczyna tego jest smutna – jest nią zanikanie różnorodności biologicznej.

Wymieranie gatunków zwierząt i roślin nabiera coraz większego tempa. Pomimo znaczenia bioróżnorodności dla życia każdego organizmu na Ziemi, pomimo świadomości, że gatunki fauny i flory znikają każdego dnia, wśród wielu osób wciąż pokutuje przekonanie, że choć warto chronić zwierzęta i rośliny, a troska o środowisko to piękna idea, to przecież nie możemy dbać o przyrodę kosztem rozwoju gospodarczego. Poprzez realizację projektu chcemy uświadomić odbiorcom, jak ważna jest bioróżnorodność – nie tylko dla samej przyrody, ale właśnie z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.

Cel projektu „Nie znikaj”

Celem projektu edukacyjnego „Nie znikaj” jest:

  • przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą;
  • zachęcenie do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt.

Opis projektu

Projekt jest realizowany w okresie październik 2010 – lipiec 2011. Składa się z 2 etapów: przygotowawczego, a następnie właściwego konkursu dla uczniów.

Etap pierwszy – przygotowawczy

Na terenie całej Polski przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli. Nabór na szkolenia odbywać się będzie za pośrednictwem portali o tematyce ekologicznej, przyrodniczej i oświatowej, stron internetowych stowarzyszenia, kuratoriów oraz za pośrednictwem ośrodków doskonalenia nauczycieli. Zorganizowanych zostanie 45 szkoleń (ok. 2-3 w województwie).Więcej informacji

Następnie nauczyciele przeprowadzą w swoich szkołach warsztaty dla uczniów.

Etap drugi – konkurs

Uczniowie, którzy zapoznali się już z zagadnieniem bioróżnorodności, przystąpią do konkursu. Będzie on polegał na:

  • wykonaniu dowolną techniką plastyczną mapy świata z gatunkami zagrożonymi wyginięciem oraz
  • przygotowaniu w swojej miejscowości „Marszu ginących gatunków” – przemarszu ulicami w strojach/maskach zwierząt, podczas którego uczniowie-zwierzęta będą milczeniem lub hasłami zwracać uwagę odbiorców na problem wymierania gatunków. Chcemy, by impreza odbyła się w Światowym Dniu Bioróżnorodności 22 maja.

Przewidujemy atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji o konkursie

KONTAKT

Koordynatorka projektu: Ewa Kamińska, kom. 519 326 988,
ewa.kaminska@zrodla.org.pl

Źródło: Nie Znikaj


Podobne wiadomosci:

  • Roztocza czy chrząszcze?
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie lublin skanowanie lublin serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin