Mało znane zdjęcie Cisa Henrykowskiego, najstarszego drzewa w Polsce, wiek. ok. 1279 lat / A little known photo of the Henryków Yew, Poland’s oldest tree at ca. 1279 years of age

Photo originally featured in: Cezary Pacyniak, Najstarsze drzewa w Polsce. Przewodnik, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa 1992.


A reproduction of a postcard featured in F. Pax, Schlesiens Pflanzenwelt. Eine pflanzengeographische Schilderung der Provinz (Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1915):

Documentation of a performance carried out by Oldest Trees for the Henryków Yew, whereby we hung on it a reproduction of the above postcard:


Źródło: Mało znane zdjęcie Cisa Henrykowskiego, najstarszego drzewa w Polsce, wiek. ok. 1279 lat / A little known photo of the Henryków Yew, Poland’s oldest tree at ca. 1279 years of age


Podobne wiadomosci:

  • Sensacyjny materiał: cis henrykowski na fotografii sprzed 1915 r. / Sensational material: the Henryków Yew, Poland’s (and once Germany’s) oldest tree, in a pre-1915 photo
  • Najstarsze Drzewa dla najstarszego drzewa / Oldest Trees for the Oldest Tree (Henryków Lubański)
  • Najstarsze Drzewa dla najstarszych drzew / Oldest Trees for oldest tres: Cis / Yew / Eibe (Taxus baccata), Bystrzyca (formerly Wiesenthal), 812 Years Old, born in 1202
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy