Małe postępy w ochronie środowiska

Polityka środowiskowa Unii Europejskiej przynosi pozytywne efekty, ale za małe, by sprostać nowym wyzwaniom ochrony przyrody – wynika z raportu Środowisko Europy 2010 – stan i prognozy (SOER 2010), opracowanego przez Europejską Agencję Środowiska.

Raport został w piątek zaprezentowany przedstawicielom instytucji publicznych, organizacji międzynarodowych i dziennikarzom. W raporcie przeanalizowano dziedziny należące do priorytetów środowiskowych w UE, jak np. zmiany klimatu, bioróżnorodność, zasoby naturalne i gospodarowanie odpadami.

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że społeczeństwo w krajach UE coraz lepiej zdaje sobie sprawę, że naturalne zasoby znajdujące się w naszych ekosystemach mają wpływ nie tylko na zdrowie i dobre samopoczucie, ale także są bezpośrednio i mocno powiązane z rozwojem gospodarczym i dobrobytem. Jednocześnie, w związku ze wzrostem populacji na całym świecie, rośnie też zapotrzebowanie na surowce, substancje pozyskiwane z roślin, czy wodę.

Jak zwracają uwagę autorzy opracowania, kraje UE emitują mniej gazów cieplarnianych i Unia jest na najlepszej drodze do wypełnienia zobowiązań protokołu z Kioto i jeśli istniejące prawodawstwo będzie utrzymane, to do 2020 r. UE prawdopodobnie uda się zmniejszyć emisje o 20 proc. Europejczycy coraz częściej korzystają z energii ze źródeł odnawialnych i zdaniem autorów raportu osiągnięcie wyznaczonego na 2020 r. 20-proc. udziału takiej energii w ogólnym jej zużyciu jest możliwe.

Jednak mimo to UE, w której mieszka ok. 8 proc. ludności świata, odpowiada za 11-12 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych i zajmuje trzecie miejsce po USA i Chinach. Zdaniem autorów raportu międzynarodowe starania o ograniczenie emisji najprawdopodobniej nie wystarczą, by utrzymać średni wzrost temperatur na świecie poniżej 2 stopni. Większy przyrost spowoduje trudne do oszacowania zmiany w środowisku.

Jak wynika z raportu, krajom UE nie uda się powstrzymać utraty różnorodności biologicznej. Choć 18 proc. powierzchni Unii to obszary chronione Natura 2000, to i tak środowisko odczuwa skutki działalności człowieka. Przykładem jest środowisko morskie – 30 proc. europejskich zasobów rybnych jest odławiane na poziomie przekraczającym granice biologiczne.

Choć w Europie rośnie udział przetwarzanych odpadów i wykorzystanie surowców wtórnych, to i tak połowa z 3 mld ton odpadów z 27 państw Unii trafia na składowiska. Rośnie zużycie zasobów – ponadto kraje UE konsumują więcej niż produkują i ponad 20 proc. zużywanych w Europie zasobów pochodzi z importu, co wpływa też na stan środowiska w innych częściach globu.

Autorzy raportu wskazują na szacunki, że w 2050 r. liczba ludzi na świecie przekroczy 9 miliardów. W związku z tym będzie rosła konsumpcja i zużycie zasobów. Tymczasem ilość naturalnych zasobów jest ograniczona. (PAP)

her/ je/

Źródło: Małe postępy w ochronie środowiska


Podobne wiadomosci:

  • O ochronie zwierząt
  • O OCHRONIE PRZED HAŁASEM
  • Ustawa o ochronie przyrody
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie skanowanie lublin hempla lublin wydruki lublin centrum serwis ekspresów do kawy warszawa projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format