"Łuskanie kłosów w szabat" (Mt. 12, 1-8)

„Pewnego razu (…) przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie jego [pragnąc mieć dzieci, zaczęli stosować technikę in vitro]. Gdy ujrzeli to [księża], rzekli mu: ‘Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat’. A On im odpowiedział: ‘ Nie czytaliście, co czynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? (…) Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu‘”.
[Pallotinum, 1982]

Źródło: "Łuskanie kłosów w szabat" (Mt. 12, 1-8)


Podobne wiadomosci:

  • No related posts
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin skanowanie lublin wydruki lublin centrum tanie wydruki lublin wielkoformatowe format