LEPSZA OCHRONA PRZED AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI

Dziś (06.10.2015 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. Celem nowelizacji jest zmniejszenie liczby awarii w zakładach stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a w razie ich wystąpienia – zapewnienie najwyższego poziomu ochrony ludzi i środowiska. Nowelizacja zapewnia wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (tzw. dyrektywy Seveso III).

Post LEPSZA OCHRONA PRZED AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI pojawił się poraz pierwszy w Ekogroup.info – Ekologia | Recykling | Energia Odnawialna | Ochrona Środowiska.

Źródło: LEPSZA OCHRONA PRZED AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI


Podobne wiadomosci:

  • LEPSZA OCHRONA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI
  • Ustawa krajobrazowa – lepsza ochrona krajobrazu
  • LEPSZA OCHRONA WARSTWY OZONOWEJ I KLIMATU ? USTAWA PRZYJĘTA
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin plakaty lublin