Konsolidacja Pszczelarzy Polskich ?

Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego
Szanowny Pan Tadeusz Sabat

Na wstępie pragnę podziękować Panu za odpowiedź, za to, że znalazł Pan chwilę czasu w okresie wielu imprez, uroczystości pszczelarskich, zaproszeń „tu i tam” i wielu zapewne wyjazdów. Ubolewam jednak, że nie znalazł Pan chwili czasu, w sierpniu roku ubiegłego, tuż po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Wniosek Zespołu Roboczego d.s. pszczelarstwa dotyczący zapobiegawczego zawieszenie stosowania środków ochrony roślin na bazie substancji aktywnych z grupy neonikotynoidów* i nie odpowiedział Pan krótko na „zasadne publiczne pytanie”, tak jak to zrobiło kilka organizacji pszczelarskich a jedynie PZP milczał. Zatem powtórzę pytanie licząc na odpowiedź.

„Zasadne publiczne pytanie”.

Szanowni Państwo,
w związku z medialną informacją z Wielkiej Brytanii z 4 maja 2010
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7116321.ece
a to że w tym roku po raz pierwszy od 12 lat The British Beekeepers’
Association* (Brytyjski Związek Pszczelarzy) odstąpił od umowy sponsorskiej firm chemicznych Bayer Crop Sciences and Syngenta w łącznej kwocie 17500  Funt szterling rocznie, zasadne wydaje się publiczne pytanie:
czy w Polsce organizacje, instytucje są sponsorowane przez firmy chemiczne?

Pytanie kieruję do wszystkich polskich organizacji pszczelarskich i instytucji
około-pszczelarskich.

Pytanie wydaje się być tym bardziej zasadne (w kontekście negatywnej odpowiedzi
MRiRW), że w Wielkiej Brytanii wniosek o zawieszenie neonikotynoidów został
złożony nie przez związek pszczelarski a przez organizacje rolnictwa
ekologicznego Soil Association w październiku 2009. Niestety bezskutecznie.

Wniosek o zawieszenie wraz z wykazem Organizacji wnioskujących:
http://www.buglife.org.uk/Resources/Buglife/revised%20neonics%20report.pdf
Odpowiedź DEFRA:
https://secure.fera.defra.gov.uk/beebase/downloadNews.cfm?id=47
Tłumaczenia tekstów:
http://bartnik.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=25&start=10#p1198

 

*BBKA jest największą brytyjską organizacja pszczelarską,
ponadto funkcjonuje kilkanaście innych, mniejszych organizacji pszczelarskich.

Panie Prezydencie,

Protesty bywają różne. Pamiętam z czasów minionych, że opornik wpięty w klapę kurtki lub marynarki też był protestem. Nie proponowałem konkretnej formy protestu, a tym bardziej nie wzywałem do protestu „na barykadach” !  Daleki jestem od protestu z fajerwerkami etc. Owszem, wzywałem do wsparcia francuskich pszczelarzy tak jak to uczynili np. pszczelarze z Włoch, z Niemiec i innych krajów.

W ramach protestu można było np. oflagować albo oplakatować siedzibę organizacji,  pasieki, udzielić wywiadu miejscowym mediom i tym oto sposobem rzetelnie poinformować społeczeństwo  o problemach pszczelarskich związanych ze stosowaniem neonikotynoidów w rolnictwie i być może przy okazji przyszłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powiadomić o Międzynarodowym Dniu protestu pszczelarzy na całym świecie i wyjaśnić cel protestu.

Panie Prezydencie, pisze Pan o istnieniu Zespołu Roboczego d.s. pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To ja Panu przypomnę, że na jednym ze spotkań Zespołu poszerzonym o przedstawicieli zarządów organizacji pszczelarskich w temacie negatywnej odpowiedzi MRiRW na wniosek Przewodniczącego Zespołu o udostępnienie wyników badań dotyczących wpływu na pszczoły uzgodniono wspólne stanowisko – „zastosować wszelkie możliwe metody w celu uzyskania dostępu do dokumentacji”. I Pan to stanowisko poparł!
Wydaje się, że jedyną skuteczną metodą było postępowanie sądowe.

Panie Prezydencie,

dla mnie nie ma znaczenia kto był, kto jest albo kto będzie Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dla mnie Minister to konstytucyjny organ władzy państwowej – być może dla Pana – Minister to ten albo inny kolega partyjny ale czy ma to jakieś znaczenie?

Owszem napisałem „bo tak trzeba” i powtórzę BO TAK TRZEBA -

*Sądeckie: naćpane pszczoły, urzędnicy obojętni*

http://www.gazetakrakowska.pl/nsacz/436902,sadeckie-nacpane-pszczoly-urzednicy-obojetni,id,t.html?cookie=1

*Pszczelarz z Tylicza wygrał z ministrem*

http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/459467,pszczelarz-z-tylicza-wygra%20l-z-ministrem,id,t.html?cookie=1

*Za dwa lata pszczoły mogą wyginąć! Protest pszczelarzy w Stróżach*

http://sadeczanin.info/aktualnosci/art/26049

*Giną pszczoły, zginie człowiek?*

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kraj/1181872-gina-pszczoly-zginie-czlowiek.html,0:pag:2,0:pag:3#nav0

*Sądeccy pszczelarze idą na sądową wojnę*

http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/462517,sadeccy-pszczelarze-ida-na-sadowa-wojne,id,t.html

*Ratujmy pszczoły!*

http://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/462501,Ratujmy-pszczoly

*Co ukrywa władza*

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/magazyny/magazyn-piatek/1183029-co-ukrywa-wladza.html

*Co byśmy zrobili bez pszczół?*

http://www.miastons.pl/99,2505,Co_bysmy_zrobili_bez_pszczol.htm

*Dziennikarze w Sądeckim Bartniku*

http://bartnik.pl/pl/aktualnosci/390-dziennikarze-w-sadeckim-bartniku

*Dramat pszczół dramatem człowieka*

http://www.ppr.pl/artykul-dramat-pszczol-dramatem-czlowieka-164964-dzial-1.php

SPRAWOZDANIE  w sprawie zdrowia pszczół miodnych i wyzwań dla sektora pszczelarskiego

25 październik 2011

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0359+0+DOC+XML+V0//PL#title1
 *wymiana korespondencji Zespołu Roboczego d.s. pszczelarstwa z MRiRW na stronie http://bartnik.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=2172

z poważaniem

Tadeusz Kasztelan – Związek Pszczelarzy Zawodowych

Szanowny Pan,

Tadeusz Kasztelan

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

 

Pragnę serdecznie Panu podziękować za informację o planowanym proteście francuskich pszczelarzy i wsparciu przez Pana tego protestu. Wzywa mnie Pan, bym stanął na czele protestu „bo tak trzeba” – brakuje tylko słów „na barykady”.

Proszę wybaczyć, ale gdyby 28 000 pszczelarzy – członków PZP – zaczęło pisać do Pana i wzywać lub zapraszać tu i tam, to co by Pan zrobił?

Ja szanuję władze statutowe Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych, ale zapytam Pana wprost – czy Zarząd SPZ akceptuje Pańskie propozycje protestu? Myślę, że nawet Pan nie wie kto będzie Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i czy już będzie 15 października nowy rząd. Kro zrozumie cel protestu? Protest dla protestu nie ma sensu.

Zarząd PZP w dniu 4 października zapoznał się z Pana apelem i stwierdził, że postulaty o ochronie pszczół są słuszne, ale muszą być rzetelnie przedstawione całej społeczności wraz z odmową ich realizacji przez administrację rządową.

W dniu dzisiejszym wiemy, że toczy się proces legislacyjny w sprawie nowej ustawy regulującej sprawy ochrony roślin i stosowania środków chemicznych w rolnictwie o czym szeroko pisaliśmy w „Pszczelarzu Polskim”. Wiemy również, że istnieje Zespół Roboczy d/s pszczelarskich przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi składający się z przedstawicieli nauki pszczelarskiej, SPZ, Polanki i PZP. Znaczny jest również fakt, że zawiesił Pan swoje członkostwo w tym Zespole, z związku ze sporem Pana z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polski Związek Pszczelarski będzie postępował roztropnie, bez oznaki fajerwerków, ale zgodnie z obowiązującym prawem i pszczelarską racją stanu. Dlatego też nie widzimy możliwości angażowania się w protest przez Pana proponowany.

 

Pozdrawiam

Tadeusz Sabat

Źródło: Konsolidacja Pszczelarzy Polskich ?


Podobne wiadomosci:

  • 165 fok u polskich brzegów
  • Wieloryb u polskich brzegów Bałtyku
  • Wieloryb u polskich brzegów Bałtyku
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie lublin wydruki z internetu lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format skanowanie lublin hempla lublin wydruki lublin centrum