Konferencja Ekologiczna

Ogólnopolska konferencja „Temat: Rzeka. Ekologia, ludzie, rozwój – budowanie partnerstw w inicjatywach nadrzecznych”. Warszawa, 4-5 listopad 2010.

Konferencja umożliwi spotkanie się studentom, przedstawicielom instytucji, firm i organizacji – zwłaszcza uczestnikom warsztatów. Podczas konferencji powołana zostanie Ogólnopolska Sieć Animatorów Rzek.

Cele:
- Prezentacja dobrych praktyk inicjatyw nadrzecznych w obszarze ekologii, kultury, planowania przestrzennego, w tym rewitalizacji oraz działań aktywizujących społeczność lokalną.
- Budowanie Partnerstw w inicjatywach nadrzecznych.

Uczestnicy:
Konferencja ma zasięg ogólnopolski. Uczestnikami konferencji będą naukowcy, studenci, ale także działacze i członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy państwowych instytucji (RZGW, RDOŚ), samorządów, które chcą zaangażować się w działania nad rzeką.  Będzie to bardzo różnorodna grupa złożona zarówno z naukowców, jak i praktyków, którzy wyniki badań mogą zaimplementować w swoich działaniach.

Tematyka:
Można nadsyłać abstrakty 15 minutowych wystąpień (do 1000 znaków) w następujących kategoriach:
1) Ekologia a prawo w działaniach nadrzecznych
2) Planowanie przestrzenne oraz zagospodarowanie i rewitalizacja terenów nadrzecznych
3) Działania nadrzeczne angażujące społeczność lokalną (zachęcamy do prezentacji działań lokalnych włączających społeczność lokalną, zarówno pomysłów na projekty, jak i dobrych praktyk w tym zakresie)
4) Działania kulturalne na nabrzeżach, które wywierają wpływ na zrównoważony rozwój terenów nadrzecznych (zapraszamy do prezentacji programy edukacyjne i imprezy, festiwale ożywiające przestrzeń publiczną na nabrzeżach).

Czas trwania;  Miejsce:

4-5 listopad 2010

Godz. 10.00 – 17.00

Uniwersytet Warszawski

Biblioteka Uniwersytecka

Sala 256

ul Dobra 56

Źródło: Konferencja Ekologiczna


Podobne wiadomosci:

  • Konferencja UE w Bonn w sprawie klimatu
  • Ochrona wędrownych gatunków zwierząt – konferencja
  • „Dzień Norweski” – konferencja na temat ochrony klimatu
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin skanowanie dokumentacji lublin skanowanie lublin hempla lublin wydruki lublin centrum