Komunikat IJHARS w sprawie kontroli soli spożywczej

Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydał Komunikat w sprawie kontroli soli spożywczej.

 Główny Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 30 marca 2012 roku poinformował, że nielegalne wprowadzanie do obrotu soli technicznej jako soli spożywczej jest zafałszowaniem i nie jest szkodliwe dla zdrowia. W związku z tym Główny Inspektor Sanitarny polecił organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazanie całości spraw związanych z solą techniczną IJHARS, do dalszego prowadzenia.

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stwierdził,  „że nie można zgodzić się ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, że mamy do czynienia jedynie z żywnością zafałszowaną, której składnikiem zamiast soli spożywczej jest sól wypadowa i wobec tego, niezasadne jest przekazanie całości sprawy Inspekcji JHARS.”

Treść komunikatu i odpowiedzi na pismo Głównego Inspektora IJHARS znajdują się tutaj.

Źródło: Komunikat IJHARS w sprawie kontroli soli spożywczej


Podobne wiadomosci:

  • IJHARS wydał komunikat w sprawie podkładek absorpcyjnych
  • Komunikat IJHARS w sprawie CHNP i ChOG
  • IJHARS informuje o działaniach w sprawie koniny
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie serwis ekspresów naprawa ekspresów Lublin w Lublinie wydruki z internetu lublin serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin