JEST POROZUMIENIE WS. LASÓW ŁEMKOWSKICH

Porozumienie dotyczące wydawania osobom prywatnym nieruchomości leśnych położonych w tzw. lasach łemkowskich zostało podpisane wczoraj przez Ministra Środowiska oraz przedstawicieli Lasów Państwowych i Stowarzyszenia Łemków. Dokument ostatecznie reguluje kwestie wydawania przez jednostki Lasów Państwowych osobom prywatnym nieruchomości leśnych położonych na gruntach przejętych w przeszłości z rażącym naruszeniem prawa na własność Skarbu Państwa. Postanowienia porozumienia są kompromisem wynegocjowanym przez strony i formalnie wypełniają lukę przez wiele lat utrudniającą płynne przekazywanie nieruchomości, znoszenia współwłasności i wzajemnych roszczeń.

Post JEST POROZUMIENIE WS. LASÓW ŁEMKOWSKICH pojawił się poraz pierwszy w Ekogroup.info – Ekologia | Recykling | Energia Odnawialna | Ochrona Środowiska.

Źródło: JEST POROZUMIENIE WS. LASÓW ŁEMKOWSKICH


Podobne wiadomosci:

  • Porozumienie w sprawie możliwości połowowych osiągnięte
  • POROZUMIENIE W SPRAWIE PROGRAMU LIFE
  • Rosyjsko-norweskie porozumienie ws. granic w Arktyce otwiera drogę do złóż ropy i gazu
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format skanowanie lublin tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy