IJHARS o nowych przepisach dot. systemów jakości żywności

W dniu 15 stycznia 2013 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zamieściła  na swojej stronie internetowej informację dotyczącą wejścia w życie nowych przepisów w zakresie systemów jakości produktów żywnościowych. W dniu 03 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 343 z 14.12.2012, str. 1), które uchyla do tej pory obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.

Źródło: IJHARS o nowych przepisach dot. systemów jakości żywności


Podobne wiadomosci:

  • Projekt zmiany rozporządzenia dot. systemów jakości żywności
  • IJHARS i UOKIK spotkały się z przedstawicielami branży mięsnej
  • Nowe samochody będą tańsze – unijne zmiany w przepisach
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin kopiowanie plakaty lublin skanowanie lublin hempla lublin wydruki lublin centrum projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format