Ekoland popiera "ekologiczne" reformy Wspólnej Polityki Rolnej

Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland popiera projekty przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej , które mają doprowadzić do bardziej ekologicznego rolnictwa w UE.

„Najwyższy czas powiązać Wspólną Politykę Rolną z zapotrzebowaniem na żywność wysokiej jakości, zrównoważonym rolnictwem i perspektywami na przyszłość dla rolników. Dlatego też Stowarzyszenie Ekoland pragnie wyrazić poparcie dla projektów reformy Wspólnej Polityki Rolnej, która dąży do bardziej ekologicznego modelu rolnictwa, spełniającego oczekiwania konsumentów co do zapewnienia bezpiecznej żywności oraz bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej” – głosi stanowisko Ekolandu, podpisane przez przewodniczącą tej organizacji Danutę Pilarską.

Zdaniem Stowarzyszenia, wsparciem należy objąć przede wszystkim gospodarstwa tradycyjne i ekologiczne oraz zbilansowaną produkcję roślinną połączoną z produkcją zwierzęcą, jak również pszczelarstwo.

Według Ekolandu, priorytety Wspólnej Polityki Rolnej powinny obejmować: całkowity zakaz uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie i stosowania pasz GMO; samowystarczalność w produkcji rolnej i ochronę potencjału produkcji żywności wysokiej jakości; zwiększanie wsparcia dla państw i regionów, które prowadzą ekstensywne metody produkcji.

Rolnicy ekologiczni opowiadają się także za zaprzestaniem wspierania przemysłowych monokultur rolniczych i przemysłowej produkcji zwierząt. Uważają oni, że produkcja rolna powinna być oparta na tych gospodarstwach rolnych, które oprócz wytwarzania żywności, chronią środowisko naturalne i zasoby kultury lokalnej.

W ramach tzw. II filaru WPR, który jest skierowany na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, Ekoland popiera modernizację ekologicznych gospodarstw rolnych; tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem produktów rolnictwa ekologicznego; ułatwianie startu młodym rolnikom ekologicznym oraz promocję żywności ekologicznej.

„Naszym zdaniem rolnictwo ekologiczne powinno być obligatoryjnym działaniem w programie rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich krajach członkowskich UE, a także priorytetem w działaniach: doradztwo, inwestycje i tworzenie grup producentów – informuje Pilarska.

Stowarzyszenie Ekoland jest prekursorem rolnictwa ekologicznego Polsce. Powstało ono w 1989 r. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM).

Źródło: PAPŹródło: Ekoland popiera "ekologiczne" reformy Wspólnej Polityki Rolnej


Podobne wiadomosci:

  • Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku
  • „FTD”: atak UE na niemieckich rolników
  • Polski wniosek o interwencję na rynku mleka
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie skanowanie lublin kopiowanie wydruki lublin centrum tanie wydruki lublin wielkoformatowe format