Borowik jadalny (Boletus edulis): borowik, grabak, borownik, borowy, grzyb jadalny, grzyb majowy, grzyb prawdziwy, grzyb sprawiedliwy, grzyb właściwy, prawdzik, grzyb prawy, prawak, prawik, przawdziwik, prawdziwiec, grzyb dębowy, prôwdzywk

Nazwy zwyczajowe w niektórych językach zachodnich i romańskich: (za http://fr.wikipedia.org/wiki/Boletus_edulis):

Anglia: penny bun, cep;
Niemcy: steinpilz, fichtensteinpilz, herrenpilz, edelpilz;
Włochy: porcino;
Liguria: funzo de castagna, funzo neigro, servajlo;
Lombardia: regùlat, biancon, brisott, cappellet, ferré levrin, fonz ferré, légorzéla, legorsela, nonna, nÿna, vairol, nivariö;
Piemont: anvrioel, bolé caréi, bolé porcin, funs capelet;
Toskania: ceppatello, ghezza, moccione, moccolone;
Wenecja: boleo, brisa, brisot, carpanote, pressanella, sbrisa;
kanton Ticino: copín, cupít;
Dolina Aosty: fiorone;
Hiszpania: seta calabaza, seta de calabaza, calabaza;


i warianty rosyjskie (za http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1):бабка (Smoleńsk)
бебик (Jarosław, Rostów)
белевик (Ural Środkowy)
бойки (Nowgorod)
боровик — во многих говорах, иногда означает другие грибы сосновых лесов — подберёзовики (енисейский), подосиновики (тверской, вологодский), рыжики (вятский, олонецкий, каргопольский)
глухарь (Twer, Włodzimierz)
добряк (Brańsk: część zachodnia, granica z Biaorusią)
желтяк — старый белый гриб (Nowgorod, череповецкий, Perm)
ковыл (Saratow)
коновяш, коновятик — старый белый гриб (Nowgorod)
коровка (во многих говорах)
короватик (Wołogda, Nowgorod, череповецкий)
коровятник (Jarosław, Rostów)
коровик (Twer, Włodzimierz, кашинский)
коровник (Nowgorod, obw. czerepowiecki, Włodzimierz)
коровьяк (Psków, Petersburg)
коровяк (Kostroma, Perm, Archangielsk i in.)
медвежник, медвежаник (Ołoniec, Twer, rej. wyszniewołocki)
пан (Wołogda, obw. poszczekoński, Jarosław)
подкоровник (Twer, Starica)
дорогой гриб (Saratow, obw. penzeński, obw. uljanowski]


Źródło: Borowik jadalny (Boletus edulis): borowik, grabak, borownik, borowy, grzyb jadalny, grzyb majowy, grzyb prawdziwy, grzyb sprawiedliwy, grzyb właściwy, prawdzik, grzyb prawy, prawak, prawik, przawdziwik, prawdziwiec, grzyb dębowy, prôwdzywk


Podobne wiadomosci:

  • GRZYB JAK UFO
  • ZIMOWY GRZYB
  • ZIMOWY GRZYB
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie serwis ekspresów do kawy lublin serwis ekspresów serwis KRUPS Lublin w Lublinie serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin